Hitta hållbara stadsbyggnadsprojekt

Letar du efter bra exempel på stadsutvecklingsprojekt, eller vill du veta hur man tidigare har gjort? Kanske i en särskild del av landet eller inom ett specifikt, avgränsat område?

Här kan du söka bland Delegationen för hållbara städers stödprojekt. Letar du efter projekt som handlar om stadsodling? Eller ombyggnad? Eller miljöteknik? Eller kanske certifieringssystem?

Du kan till exempel söka bland Sveriges län, olika ämnesområden eller i alfabetisk ordning.

Din sökning resulterade i 98 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Hela Sverige Svenskanpassning av certifieringssystem för stadsdelar

  NCC AB och samarbetspartners Projektet jämför olika certifieringssystem för stadsdelar med syfte att ge en rekommendation till Sweden Green Building Council om vilka system som bör användas i Sverige.

 • Skåne län Stadens ljud

  Helsingborgs stad Projektet ska synliggöra hur de allmänna råden för industribuller utgör en begränsande faktor för städers hållbara utveckling, särskilt vid närhet till hamnverksamhet.

 • Skåne län Plantagon vertical farming, H+ Helsingborg

  Plantagon International AB Projektet avser en förstudie för att etablera ett vertikalt växthus i H+, söder om Helsingborgs stadskärna. Bland annat undersöks möjliga synergier mellan energi- och avfallssystem och växthuset.

 • Örebro län Mitt gröna kvarter - utvärdering

  Örebrobostäder AB Projektet avser en djupgående utvärdering av investeringsprojektet Mitt Gröna Kvarter med hjälp av Örebro universitet. Utvärderingen omfattar tre delar; platsens identitet, tänka och handla grönt samt deltagande, ansvar och inflytande.

 • Skåne län GröntSpel för urban omställning

  Malmö högskola Projektet omfattar utveckling av ett öppet och analogt processpel som kan användas som underlag i urbana omställningsprocesser. Projektet leds av Malmö Högskola som en del i utvecklingen av Öresundsregionen genom Interregprojektet UT-Ø och är ett samarbete mellan designforskare, spel- och lärandeforskare och ett mindre spelkonsultföretag.

 • Västra Götalands län Krokslätts fabriker

  Visionen för Nya Krokslätt är att inom ett tydligt avgränsat området åstadkomma en internationell förebild för ett historiskt fabriksområde som stödjer en klimatsmart livsstil för boende och verksamma.

 • Västra Götalands län Kv Kängrun 21

  KB Kreativiteten Planering inför projekt, som ska utföras i ett kvarter med omgivande företagarområde mellan Mölndal och Göteborg. Projektet omfattar nyproduktion av bostäder och lokaler med bilfritt boende, bilpool och elbilar. Planeringen ledde fram till investeringsprojektet Krokslätts Fabriker.

 • Örebro län Utvärdering innovativa arbetsmarknadssatsningar

  Örebro kommun Projektet avser utvärdering och dokumentation av två arbetsmarknadssatsningar i Örebro med syfte att jämföra insatserna och beskriva deras viktigaste förutsättningar, framgångsfaktorer och hinder. De projekt som studeras är plåtslagarutbildningen på Lillåns Bleck & Plåt AB och projektet "Boendebyggarna" som drivs av ÖrebroBostäder AB inom det investeringsprojekt som fått stöd från Delegationen för hållbara städer.

 • Skåne län Den hållbara kunskapsstaden Brunnshög

  Projektet avser ett övergripande program med ett brett grepp över vad en hållbar stad kan och bör omfatta. Det avser ombyggnation och nybyggnation, där målet är att skapa ekonomisk tillväxt på ett resurseffektivt sätt med hänsyn till klimatfrågan och med särskilt fokus på hållbar mobilitet.

 • Skåne län Lomma Hamn - hållbar stadsdel .3

  Lomma kommun Projektet "Miljöuppföljning i Lomma hamn" som startade 2011 undersöker hur målen i kommunens miljöprogram uppfylls i byggskedet. I detta fortsättningsprojekt involveras de boende mer aktivt i dialog med kommun och byggherrar. Projekt genomförs i samarbete med SLU Alnarp och Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Sidansvarig: Webbredaktionen