På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hitta hållbara stadsbyggnadsprojekt

Letar du efter bra exempel på stadsutvecklingsprojekt, eller vill du veta hur man tidigare har gjort? Kanske i en särskild del av landet eller inom ett specifikt, avgränsat område?

Här kan du söka bland Delegationen för hållbara städers stödprojekt. Letar du efter projekt som handlar om stadsodling? Eller ombyggnad? Eller miljöteknik? Eller kanske certifieringssystem?

Du kan till exempel söka bland Sveriges län, olika ämnesområden eller i alfabetisk ordning.

Det finns 98 projekt

Relevans / Datum / A-Ö
Hela Sverige, Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Örebro län

Analys och uppföljning social hållbarhet

ÖrebroBostäder AB Projektet avser framtagande av en modell för uppföljning och analys av sociala indikatorer i de investeringsprojekt som tidigare beviljats stöd från delegationen. Modellen utformas av forskare vid Örebro universitet efter dialog med deltagare i investeringsprojekten.

Västra Götalands län

Bergsjön 2021

Projektet syftar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av miljonprogramsförorten Bergsjön. Projektet omfattar dels ett fördjupat översiktsplane- och programarbete, dels en förstudie med kartläggning av investeringsvilja och investeringsbehov hos befintliga fastighetsägare och exploatörer som skulle vilja bygga i Bergsjön.

Skåne län

Bygga om-dialogen

Ett samverkansprojekt mellan kommunen och privata aktörer med syfte att skapa ett forum för att utveckla lösningar och metoder för långsiktigt hållbara stadsdelar. Projektet avser också dialog om hinder, etablerandet av pilotprocesser och projekt samt att ta fram och sprida användbar metodik.

Jönköpings län

Cykla! Cykelplan för Vetlanda

En kommunövergripande cykelplan tas fram för att binda ihop och förbättra cykelvägarna i Vetlanda till ett vägnät där det är lätt att hitta, cykla och parkera. Cykelvägnätet ska omfatta målcykling, som vardagsärenden och cykelpendling, men också rekreationscykling och cykelturism.

Skåne län

Dialog 3.0

Drottninghög är ett fysiskt slitet miljonprogramsområde där Helsingborgs stad och AB Helsingborgshem tillsammans driver projektet DrottningH för att lyfta området genom renovering, förtätning och nybyggnation. Projektet "Dialogmodell 3.0" är ett fristående delprojekt med fokus på dialog med ungdomar i stadsdelen. Erfarenheter från de tidigare dialogprojekten "Arkitekter i skolan" och "Mina kvarter" används.

Skåne län

EVAA

Projektet avser att ta fram efterföljande tester och simuleringar i mindre skala utifrån de integrerade systemlösningar som det tidigare genomförda EVAA-projektet redovisar inom energi- och avfallsområdet. Projektet genomförs i samverkan med återvinningsbolaget NSR, vattenbolaget NSVA och energibolaget Öresundskraft.

Stockholms län

Förnya en ny stad?

KTH Miljöstrategisk analys - fms En vanlig föreställning är att en färdigbyggd stadsdel inte förändras nämnvärt förrän det är dags för ombyggnad. I Hammarby Sjöstad finns en medborgargrupp, HS2020, som vill "förnya en ny stadsdel". I projektet följs utvecklingen av detta initiativ och erfarenheterna sammanställs och sprids.

Stockholms län

Förtätning i stationsnära lägen

Jernhusen AB Jernhusen AB ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en modell för att beräkna minskade koldioxidutsläpp till följd av ökat kollektivt resande då stationsområden förtätas. Modellutvecklingen baseras på en fallstudie av Västra city i Stockholm.

Dalarnas län

Från gruva till grönsak

Falu kommun Projektet undersöker och dokumenterar stadsodlingen i Falun idag. En framtidsdiskussion tillsammans med stadens invånare, ansvariga tjänstemän och politiker ska utmynna i ett program, ett metodförslag och flera konkreta odlingar.

Sidansvarig: Webbredaktionen