Hitta hållbara stadsbyggnadsprojekt

Letar du efter bra exempel på stadsutvecklingsprojekt, eller vill du veta hur man tidigare har gjort? Kanske i en särskild del av landet eller inom ett specifikt, avgränsat område?

Här kan du söka bland Delegationen för hållbara städers stödprojekt. Letar du efter projekt som handlar om stadsodling? Eller ombyggnad? Eller miljöteknik? Eller kanske certifieringssystem?

Du kan till exempel söka bland Sveriges län, olika ämnesområden eller i alfabetisk ordning.

Det finns 98 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Stockholms län Alby - stadsbyggnadsidé tas fram

  Projektet avser tre tillskott till kommunens arbete med en stadsbyggnadsidé för Alby.

 • Hela Sverige, Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Örebro län Analys och uppföljning social hållbarhet

  ÖrebroBostäder AB Projektet avser framtagande av en modell för uppföljning och analys av sociala indikatorer i de investeringsprojekt som tidigare beviljats stöd från delegationen. Modellen utformas av forskare vid Örebro universitet efter dialog med deltagare i investeringsprojekten.

 • Västra Götalands län Bergsjön 2021

  Projektet syftar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av miljonprogramsförorten Bergsjön. Projektet omfattar dels ett fördjupat översiktsplane- och programarbete, dels en förstudie med kartläggning av investeringsvilja och investeringsbehov hos befintliga fastighetsägare och exploatörer som skulle vilja bygga i Bergsjön.

 • Skåne län Bygga om-dialogen

  Ett samverkansprojekt mellan kommunen och privata aktörer med syfte att skapa ett forum för att utveckla lösningar och metoder för långsiktigt hållbara stadsdelar. Projektet avser också dialog om hinder, etablerandet av pilotprocesser och projekt samt att ta fram och sprida användbar metodik.

 • Jönköpings län Cykla! Cykelplan för Vetlanda

  En kommunövergripande cykelplan tas fram för att binda ihop och förbättra cykelvägarna i Vetlanda till ett vägnät där det är lätt att hitta, cykla och parkera. Cykelvägnätet ska omfatta målcykling, som vardagsärenden och cykelpendling, men också rekreationscykling och cykelturism.

 • Skåne län EVAA

  Projektet avser att ta fram efterföljande tester och simuleringar i mindre skala utifrån de integrerade systemlösningar som det tidigare genomförda EVAA-projektet redovisar inom energi- och avfallsområdet. Projektet genomförs i samverkan med återvinningsbolaget NSR, vattenbolaget NSVA och energibolaget Öresundskraft.

 • Stockholms län Förnya en ny stad?

  KTH Miljöstrategisk analys - fms En vanlig föreställning är att en färdigbyggd stadsdel inte förändras nämnvärt förrän det är dags för ombyggnad. I Hammarby Sjöstad finns en medborgargrupp, HS2020, som vill "förnya en ny stadsdel". I projektet följs utvecklingen av detta initiativ och erfarenheterna sammanställs och sprids.

 • Dalarnas län Från gruva till grönsak

  Falu kommun Projektet undersöker och dokumenterar stadsodlingen i Falun idag. En framtidsdiskussion tillsammans med stadens invånare, ansvariga tjänstemän och politiker ska utmynna i ett program, ett metodförslag och flera konkreta odlingar.

 • Norrbottens län HåSta - hållbar stadsdel i Luleå

  Luleå kommun En metodik utvecklas för att översätta Luleås kommuns "Vision 2025" och översiktsplan till stadsdelsnivå i stadsdelen Hertsön. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

 • Stockholms län Högdalen 2020

  Stockholm Business Region Development Stockholms stad ska utveckla Högdalens industriområde till ett hållbart industridistrikt i världsklass med ett nytt miljötekniskt kluster. Målet är att utarbeta nya modeller för behovsanalys och etablering av nya tjänster och arbetsplatser inom miljöteknik, miljötjänster och kreativa industrier, som även ska kunna generaliseras och appliceras på andra industriområden.

Sidansvarig: Webbredaktionen