På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hantering av stödet

Här samlas all information om hanteringen av stödet från Delegationen för hållbara städer.

Informationsbroschyrerna som refereras till i texten hittar du i "Relaterad information".

Boverkets uppföljning

Förutsättningarna för det ekonomiska stödet reglerades i "Förordning om statligt stöd till hållbara städer" (SFS 2008:1407). Boverket har haft i uppdrag att hålla sig informerat om de åtgärder som stöd har getts till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs (27§). Boverket samlade därför in information löpande om projekten genom årliga lägesrapporter.

För närmare information om tillsyn, lägesrapportering, slutrapportering samt ändringar och avvikelser läs "Boverkets uppföljning".

Lägesrapportering

En lägesrapport skulle lämnas till Boverket senast den 31 mars varje år som projektet pågick. Lägesrapporten omfattade hela föregående kalenderår och skulle innehålla både en rapport om genomförandet av åtgärder och en ekonomisk rapport.

Information om lägesrapportering finner du i "Boverkets uppföljning", samt i "Boverkets PM om lägesrapportering"

Ändringar och avvikelser

Projekten hade möjlighet att anmäla till Boverket när de ville göra avvikelser från det som angavs i ansökan. Boverket prövade dessa anmälningar och fattade beslut om att godkänna eller avslå den begärda ändringen. Många ändringar handlade om att skjuta fram projektets sluttid. Det hände också att projekten ville ändra utformningen av en åtgärd eller flytta stödmedel mellan olika delar i projektet. Detta godkänndes endast i särskilda fall.

Boverket har tagit fram riktlinjer för hur omfördelning av stöd ska bedömas.  För åtgärder som rör urban vindkraft finns särskilda riktlinjer. För mer information om vilka ändringar och avvikelser som varit möjliga, läs "Riktlinjer för omfördelning av stöd" samt "Urban vindkraft riktlinjer"

Slutrapportering

När projektet var avslutat skulle en slutrapport lämnas till Boverket. Slutrapporten skulle både innehålla en ekonomisk redovisning, som skulle vara godkänd av revisor, och en beskrivande redovisning av de åtgärder som genomförts inom projektet. Innehållet i slutrapporten framgick i beslutet om stöd och grundades på förordningen, §24, se "Förordning om statligt stöd till hållbara städer". I "Boverkets PM om slutrapportering" hittar du en sammanfattning av de viktigaste punkterna inför slutrapporteringen.

Förskott

Projekten kunde under genomförandetiden ta ut 75 procent av det beviljade stödet i förskott. Efter att slutrapporten hade godkänts betalades resterande stödbelopp ut.

Projekten ansökte om förskott genom att fylla i "Blankett för förskottsutbetalning".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej