På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EMBRACE - digitalt verktyg för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Granskad:

Som en följd av EST-arbetet (Effektiv Samordning Trygghet) har ett digitalt verktyg, EMBRACE, tagits fram som stöd i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. EMBRACE är en förkortning för “Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions”. Genom att arbeta med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat kan ett kunskapsbaserat och systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete underlättas.

Verktyget ger stöd att rapportera in händelser om brott och otrygghet. Även otrygga händelser som inte leder till polisanmälan kan kartläggas med verktyget. Arbetet kan ske i samverkan mellan såväl kommun, polis och andra aktörer som bostads-/fastighetsföretag med flera. Användningen av verktyget ger då möjligheter till att ta fram gemensamma lokala problembilder mellan verksamheter och inte minst möjligheter till samordnade insatser.

EMBRACE IQ

En gång i veckan samlar alla verksamheter in information om otrygghetsskapande händelser och brott som har skett den senaste veckan (vad, var och när det skett) i en App i en smartphone, platta eller dator.

EMBRACE Insight

Baserat på den information som har kommit in via EMBRACE IQ eller information som importerats på ett annat sätt, exempelvis genom polisanmälningar går det att få visualiseringar, statistik och geografisk information. All data kan korsfiltreras för att se hur åtgärder/insatser har samband med brott och upplevd trygghet. På detta sätt går det att se vilka insatser som förefaller vara effektiva och vilka som inte verkar vara det.

Analys och samordning av insatser sker varje vecka, där aktörerna tar del av samma lokala problembild. Då studeras vad som hänt den senaste veckan och hur utvecklingen ser ut jämfört med tidigare veckor, vilka insatser som behövs, var de behövs och vem gör vad den kommande veckan. Rapporten skickas ut till berörda parter.

En gång per kvartal görs en kvartalsanalys mellan samverkansaktörerna. Vid detta möte studeras lägesbilden för det senaste kvartalet jämfört med tidigare kvartal och år i område för område. Vanliga former av brott eller otrygghetsskapande fenomen identifieras och deras orsaker analyseras för att kunna göra en planering av effektiva insatser. I analysen går det också att se utvecklingen över tid, vilka områden och platser som är mest drabbade och under vilka tider på dygnet, samt om de insatser som sätts in är effektiva. I analysen fattas också beslut om vilka områden i kommunen som har mest behov av extra insatser under det kommande kvartalet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen