På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vattenförsörjning i samhällsplaneringen

Granskad:

En god bebyggd miljö förutsätter att det finns tillgång till rent dricksvatten. Därför ska bebyggelse ligga på mark där det går att ordna vattenförsörjningen. Det behövs ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen, så att människor har tillgång till säkert dricksvatten både nu och i framtiden.

Vatten är det viktigaste livsmedlet

Vatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel, för utan rent dricksvatten fungerar inte samhället. Därför måste samhällsplaneringen hjälpa till att skydda känsliga vattenresurser och se till att ny bebyggelse ligger på platser där det går att ordna vattenförsörjningen, även på lång sikt.

God kommunal planering behöver ett bra planeringsunderlag

Ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen är en kommunal eller regional vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen bör beskriva var det går att göra stora uttag av yt- och grundvatten av bra kvalitet.

Vattenförsörjningsplanen bör också beskriva hur dagens vattenförsörjning ser ut, vilka vattenskyddsområden som finns och vilken kapacitet till reservvattenförsörjning samhället har. Grusåsar och andra geologiska formationer av betydelse som kan fungera för konstgjord infiltration av ytvatten bör också finnas med i planen.

I den kommunövergripande översiktsplanen anges hur den fysiska miljön avses utvecklas på lång sikt. Utifrån ett bra planeringsunderlag finns det i översiktsplanen goda möjligheter att ta hänsyn till tillgängliga vattenresurser i samband med planering av bostäder, industri, infrastruktur, avloppsinfiltration, ledningsdragning med mera.

Skyddsområden tryggar dricksvattnet

Ett sätt att trygga framtidens dricksvatten är att inrätta skyddsområden för viktiga vattenresurser. I ett skyddsområde gäller särskilda regler som minskar risken att något ska hända med vattnet.

Idag kan kommuner och länsstyrelser bestämma skyddsområden och ta fram föreskrifter för vattenresurser, men långt ifrån alla vattenresurser har skyddsområden och många av de skyddsområden som finns behöver uppdateras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen