Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunikationer

Granskad:

Utvecklingen av bebyggelse och transportinfrastruktur spelar en central roll för samhällets utveckling. Kommunikationerna blir allt viktigare i dagens samhälle. Idag handlar kommunikationer om mer än bara vägar och järnvägar. Det handlar till exempel om möjligheten att ha bra fungerande datanät, vilket ger möjlighet för distansarbete och resfria möten.

Den fysiska miljön har en stark inverkan på hur och i vilken utsträckning människor reser. Hur bostadsområden, arbetsplatser och inköpsställen lokaliseras i förhållande till varandra ger en ram för vilka möjligheter individer har att välja olika transportmedel i sin vardag. För att minimera de negativa effekterna från vägtransporter är det viktigt att planeringen av bebyggelse och infrastruktur sker integrerat. Samtidigt påverkar markanvändning och stadsplanering så mycket mer än bara transportefterfrågan. En bebyggelsestruktur med stora möjligheter till miljövänliga transporter och korta avstånd mellan olika funktioner, samt en stads- och trafikmiljö som uppmuntrar till gång- och cykelresor upplevs av många som attraktiv.

Stadsutvecklingen har de senaste decennierna byggt på att ha full framkomlighet med bil. Boverket och många andra anser att den moderna stadsutvecklingen bör präglas av ett synsätt där det är självklart att kunna röra sig till fots eller per cykel och att kunna leka eller springa i sin närmiljö. Vi behöver vända våra synsätt för hur vi rör oss i vardagen för transport och rekreation. Detta ger också en förutsättning för en god tillgänglighet till alla samhällsfunktioner för alla personer i samhället.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen