På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljud och buller

Granskad:

Decibel är ett sätt att ange ljudeffektnivån

Ljud karaktäriseras av sin styrka, sitt ljudtryck (p, förkortning av Pascal), antalet svängningar per sekund det vill säga frekvensen (Hz, förkortning av Hertz). En ljudkällas ljudeffektnivå är den totalt utstrålade ljudeffekten åt alla håll. Styrkan mäts med en ljudtrycksmätare, och mätetalet Lp anges i decibel, förkortat dB.

Om ljudtrycksnivån ökar med 8 till 10 dB, upplever örat det som om ljudstyrkan fördubblas. Det betyder att 55 dB upplevs som dubbelt så starkt som 45 dB. Små skillnader i ljudnivån kan sannolikt betyda mycket för bullerupplevelsen över tiden, och ge störningsreaktioner hos människor.

Decibelskalan utgår från hörselns omfång

Decibelskalan utgår från människans hörsel och hörselns omfång. Därför motsvarar ljudtrycksnivån 0 dB det lägsta ljudet som en människa med god hörsel kan uppfatta. Örats smärtgräns går vid ungefär 130 dB.

Decibelskalan är logaritmisk. Det betyder att skalan anger hur ett värde förhåller sig till ett visst referensvärde. Örat har nämligen ett enormt omfång, där smärtgränsen är flera miljarder gånger starkare än det svagaste ljud örat kan uppfatta. Med en logaritmisk skala slipper man helt enkelt att hantera så stora tal.

Frekvensen avgör hur människor uppfattar ljudet

Det är inte bara ljudtrycket som avgör hur örat uppfattar ett ljud. Även ljudets svängningstal, frekvens eller tonhöjd är viktigt. Åskans dova muller hotar och skrämmer många, medan musens ljusa pip bara skärrar vissa. Människans hörsel kan i bästa fall uppfatta ljud mellan låga bastoner på 20 Hertz och hög diskant på 20 000 Hertz.

Infraljud, ultraljud och vibrationer

Infraljud är "ohörbart ljud" i låga frekvenser. Människor kan inte höra det, men ändå förnimma det eftersom det känns i magen.

Ultraljud är ljud med så höga frekvenser att människan inte kan uppfatta ljudet. Ultraljud är ohörbara pip som bara uppfattas av vissa djur, till exempel hundar.

Vibrationer är vågrörelser som fortplantar sig, till exempel genom marken. Det gör att mark och hus skakar. Människan är mycket känslig för vibrationer. Om en människa ska kunna känna en vibration måste vibrationsvågens så kallade hastighetsamplitud ligga mellan 0,1 och 0,3 millimeter per sekund. För att skador på byggnader ska uppstå krävs dock betydligt högre vibrationsnivåer än så.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen