På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationell bullersamordning

Granskad:

Många myndigheter har ansvar för bullerfrågor. Därför behöver myndigheterna samverka. Det gör de bland annat genom en nationell samordning av omgivningsbuller. Naturvårdsverket håller i samordningen.

Bullersamordningen ska göra bullerarbetet effektivt

Syftet med bullersamordningen är att utveckla samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, gemensam kunskapsbas, samt förståelse för olika roller och uppdrag i bullerfrågorna. Samordningen ska också bidra till att förbättra samverkan mellan de myndigheter som arbetar med buller samt effektivisera, stärka och tydliggöra bullerarbetet. Resultatet av samordningen ska kommuniceras regelbundet. Naturvårdsverket håller i samordningen. Länk till mer information från Naturvårdsverket finns under ”Relaterad information”.

Länsstyrelser och kommuner är viktiga målgrupper för samordningen, eftersom de är berörda av den vägledning som myndigheterna ger ut, arbetar konkret med bullerfrågor samt har kunskap om de konsekvenser som en bristande samordning kan få.

I samordningen ingår i första hand buller från olika transportmedel (väg-, järnväg- och flygtrafik), industrier och industrirelaterad verksamhet, vindkraft samt fritidsaktiviteter utomhus.

Myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer

Styrgruppen för nationella bullersamordningen har under 2018 tagit fram en myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer. Syftet med strategin är följande:

  • Strategin stödjer ett proaktivt arbete med goda ljudmiljöer i den bebyggda miljön, en ökad samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas arbete med buller.
  • Fokus ligger på långsiktigt arbete och att frågan om goda ljudmiljöer ska få en mer framträdande roll i planering, byggande och förvaltning av det hållbara samhället, samt att tidigare och på ett tydligare sätt bli en del i planeringsprocesser.

Annat projekt för ökad samsyn om buller

Ett mer avgränsat samverkansprojekt om buller genomfördes under 2010-2012. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR) tog initiativet till projektet "Strategi för kommunikation av samhällsbuller", och Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Trafikverket medverkade i arbetet. Syftet var att öka myndigheternas samsyn i bullerfrågan och att formulera gemensamma budskap om buller bland annat som en grund för framtida vägledningar.

Huvudbudskapet från projektet är: "Buller är ett samhällsproblem - nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan". Argumenten för huvudbudskapet är följande:

  • Buller är ett stort problem och en viktig fråga med bland annat stora samhällsekonomiska kostnader.
  • Buller går att åtgärda eftersom det idag finns teknik och metoder som både är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra.
  • Minskat buller är positivt och är en självklar del i ett attraktivt och hållbart samhälle.

Läs mer om projektet i rapporten "Strategi för kommunikation av samhällsbuller – Projektredovisning" (Sveriges kommuner och Landsting 2012). Du hittar länken under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen