På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering och prövning av vindkraft

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion. Flera myndigheter delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll. Läs mer under "Vem gör vad" om vad och vilka som styr planeringen.

Varför är planering viktigt för vindkraften?

En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan. Det gäller både placering och utformning, av både vindkraftsparker och enstaka verk. Det finns mycket goda förutsättningar för vindkraft i Sverige, men vindkraftsanläggningar kräver stor yta och har stor påverkan på landskapet, människors livsmiljö och andra intressen. Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra landskap kan tillföra nya värden.

Den kommunala översiktsplanen är en viktig del i att få ett bra resultat. I översiktsplanen kan kommunen peka ut områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindkraft.

När kommunen tar fram en översiktsplan ska den samordna sig med grannkommunerna. Dialogen över kommungränsen är viktig för en bra helhet. Det är också i processen för översiktsplanen som medborgarna har störst möjlighet att påverka var framtida vindkraftsanläggningar hamnar.

Den kommunala översiktsplan som beslutas är sedan vägledande för både lokaliseringen och prövningen av miljötillstånd och bygglov för vindkraftverk. Kommunen beslutar om bygglov och har vetorätt vid prövningar av miljötillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk.

Har du frågor om bygglov och miljötillstånd för vindkraftverk?

För alla vindkraftverk, utom så kallade miniverk, krävs antingen bygglov enligt plan- och bygglagen eller miljötillstånd enligt miljöbalken. För vissa anläggningar krävs både ett bygglov enligt plan- och bygglagen och en anmälan enligt miljöbalken. På vindlov.se kan du läsa om prövningarna, och hur man ska göra steg-för-steg, för alla typer av vindkraftsprojekt. Här kan företag, privatpersoner och handläggare på kommuner och länsstyrelser se hur prövningsprocessen ser ut och vad man bör tänka på i olika faser i processen. På vindlov.se kan du också läsa vägledande rättsfall från mark- och miljööverdomstolen. Se "Relaterad information" för att hitta länk till webbplatsen.

Planering för vindkraft sker i Sverige på olika nivåer och engagerar olika aktörer. Här ges en översikt över vad som styr planeringen och de olika aktörernas roller.

Vem gör vad
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej