På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strandskyddsdelegationen - en nationell arena

Granskad: 

Under perioden 2013-2015 tillsatte regeringen en delegation med uppdrag att bilda en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationens uppdrag var att stärka kompetensen hos dem som arbetar med och kommer i kontakt med frågor som rör strandskydd. Boverket medverkade i arbetet tillsammans med flera andra myndigheter.

Strandskyddsdelegationens insatser vände sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, regionala organ för tillväxtarbete samt även till organisationer, företag och allmänhet. Delegationen har tagit fram webbutbildningar, webbseminarier och anordnat lokala dialogseminarium och större nationella konferenser.

På Strandskyddsdelegationens webbplats kan du ta del av hela delegationens arbete och bland annat läsa mer om vad strandskydd är, vad regeländringarna i strandskyddslagstiftningen 2009/2010 innebar samt hur man ansöker om dispens från strandskyddet. Länk till delegationens webbplats finns i "Relaterad information".

Webbseminarium om LIS

Strandskyddsdelegationen har genomfört två webbseminarier som handlar om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Det ena seminariet har fokus på tillväxt och attraktivt boende på landsbygden och vänder sig i första hand till ansvariga politiker i kommuner och regioner. Det andra seminariet handlar om tillämpningen av LIS-reglerna. Här ges många praktiska exempel på hur man kan ta fram en översiktsplan med LIS och hur man kan hantera dispenser och upphäva strandskydd i en detaljplan inom ett utpekat LIS-område.

Webbseminarium om de sex särskilda skälen

Strandskyddsdelegationen har genomfört ett webbseminarium som handlar om de särskilda skäl som man kan åberopa för att få en dispens eller upphäva strandskyddet i en detaljplan. Seminariet vänder sig till plan- och bygghandläggare, samhällsplanerare samt miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser, men även till politiker och berörda centrala myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med strandskyddsärenden. Seminariet går igenom de sex olika skälen och hur de förhåller sig till övriga bestämmelser om strandskydd. En del handlar särskilt om hur LIS kan tillämpas vid upphävande av strandskydd i detaljplan.

Kunskapsseminarium om utvärdering av de nya strandskyddsreglerna

I oktober 2013 redovisade Boverket och Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen en utvärdering och översyn av de strandskyddregler som trädde i kraft 2009 och 2010. I slutet av november samma år ordnade strandskyddsdelegationen ett kunskapsseminarium där Boverket och Naturvårdsverket presenterade resultatet av utvärderingen. Läs mer om utvärderingen genom att klicka på länken under "Relaterad information". I länklistan hittar du även en direktlänk till kunskapsseminariet på strandskyddsdelegationens webbplats.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen