Buller från vindkraft

Praxis anger max 40 dBA ekvivalent nivå utomhus

Mark- och miljööverdomstolen har i ett antal avgöranden uttalat sig om buller från vindkraftverk. Av dessa går att utläsa en praxis som innebär att bullret från vindkraftverken inte får överstiga 40 dBA ekvivalent nivå utomhus vid bostäder. Den som söker bygglov ska visa att det finns tekniska och faktiska förutsättningar att uppfylla den nivån.

Oftast använder tillståndsmyndigheterna riktvärdet 40 dBA när de gör bedömningar för buller utomhus från vindkraftverk. I vissa områden bör nivån vara lägre än 40 dBA, till exempel i fjäll och skärgårdar där ljudmiljön är särskilt viktig och naturliga ljud dominerar.

Vissa vindkraftverk alstrar ljud i form av rena toner. Om ljudet innehåller rena toner bör riktvärdet vara 5 dBA-enheter lägre än det skulle ha varit annars. Det beror på att rena toner upplevs som mer störande än annat ljud. Vid de större verken bör man även beakta förekomst av lågfrekvent buller. Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd som bland annat behandlar lågfrekvent ljud inomhus. (Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13.).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej