På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller berör många människor

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Vanligast är buller från trafik, grannar och industrier

De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg. Även grannar, industrier och andra verksamheter kan bullra. Trots att många arbetar med att begränsa exponeringen så minskar inte bullerproblemen. Detta beror bland annat på att städerna blir allt större och att transporterna ökar.

Många människor utsätts för buller

Sammanställningar visar att omkring två miljoner svenskar i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 dBA). Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, såsom rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både människors hälsa och välbefinnande.
Du hittar mer information om buller genom att navigera i menyn.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning. Men flera myndigheter har också ansvar för bullerfrågor.

Ett flertal myndigheter har på olika sätt ett ansvar inom bullerområdet:

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej