På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Havsplanering är en nationell och kommunal fråga

Här hittar du information om kommunens ansvar för fysisk planering i havet och kopplingen till den nationella havsplaneringen. Texten beskriver kort vad som är centralt för planeringen av havet. Du som söker information om den nationella havsplaneringen kan gå direkt till Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Länken finns under "Relaterad information."

Lagstiftning

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil ut från baslinjen. Baslinjen är utgångspunkten för att beräkna en stats havsterritorium. Baslinjen går längs med strandlinjen vid kuster som saknar öar. Om det finns öar längs med kusten går baslinjen mellan en tänkt linje mellan de yttersta öarna. Utanför territorialhavet finns den ekonomiska zonen

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen. Enligt 4 kap. 10 § miljöbalken, omfattar denna havsplanering både territorialhavet, undantaget det område om en sjömil som ligger närmast baslinjen och den svenska ekonomiska zonen. Riksdagen beslutade i juni 2014 om nationell havsplanering i Sverige. Regeringen fastställer havsplanerna. Dessa kommer att vara tre och uppdelade på havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. En närmare reglering av den nationella havsplaneringen görs i havsplaneringsförordningen (2015:400).

Grafik som visar gränsdragningen mellan de kommunala översiktsplanerna och de kommande tre nationella havsplanerna. Grafiken visar hur planerna överlappar varandra. Informationen finns även i brödtexten.
Överlapp mellan de kommunala översiktsplanerna och de kommande tre nationella havsplanerna. Illustration: Boverket

Således kommer det att bli överlappande fysiska planer, kommunala översiktsplaner och nationella havsplaner, för större delen (11 sjömil) av territorialhavet. En förändring för kommunerna är att de nationella havsplanerna, när de är antagna, kommer att vara vägledande för kommunernas planläggning.

EU ställer krav på havsplanering

EU antog i juli 2014 ett direktiv om havsplanering som ställer krav på länderna att införa havsplanering och anger former för samarbete. Kraven innebär att alla berörda länder senast 18 september 2016 ska införa lagstiftning om havsplanering och senast 2021 ska anta havsplaner.

Kommunernas havsplanering är viktig

Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske, energi men också för friluftsliv, turism och fritidsboende.

Ur biologisk synpunkt är strandområdet ett mycket betydelsefullt och känsligt område. Det gäller också andra grundområden i havet och i skärgårdarna. Fungerande ekosystem och en i övrigt god miljö är en förutsättning för de maritima näringarna. Sverige har betonat betydelsen av kommunernas planering när det gäller att genomföra Europaparlamentets och rådets rekommendation, den 30 maj 2002, om en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (2002/413/EG). Vissa kommuner arbetar aktivt med havsplanering bland annat i ett gemensamt projekt "Blå översiktsplan för Norra Bohuslän". Mer information finns under "Relaterad information".

Underlag för kommunal planering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver olika aspekter som rör havet och skärgårdens utveckling. Länsstyrelserna har tagit fram faktaunderlag om havet. Arbetet samordnas inom de tre havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata. Läs mer under "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en "Nulägesbeskrivning av havet". Mer information med länk till Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns under "Relaterad information".

Boverket uppdaterar riksintresseanspråken och redovisar dessa som en karttjänst på PBL kunskapsbanken. Mer information och länk finns under "Relaterad information".

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej