Så här har andra gjort

På den här sidan har vi samlat några korta filmer på 7 minuter där kommuner och andra aktörer berättar hur de arbetar med ekosystemtjänster i staden.

Filmerna är hämtade från seminariet Ekosystemtjänster i staden som Boverket och Naturvårdsverket arrangerade 9 september 2016.

Helhetssyn på landskapet i Kristianstads grönplan

I Kristianstad kommun pågår arbete med att ta fram dels en grönplan, dels en grön strategi. Ett av flera underlag till grönplanen är en kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen. För att kommunicera ekosystemtjänsterna har man arbetat med illustrationer.
Hör Per Blomberg berätta om det spännande arbetet:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Strategi för ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun har tagit fram en utvecklingsplan för ekosystemtjänster. Utifrån befintliga planeringsunderlag har kommunen kartlagt befintliga ekosystemtjänster och var de finns i kommunen. Strategierna integreras nu i kommunens översiktsplan och beaktas i dess planeringsinriktning. Hör Anna Åhr Evertsson berätta mer:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Grön strategi i Göteborg

Inför nya översiktsplanen har Göteborgs stad har tagit fram en grön strategi för staden parallellt med en trafikstrategi och en utbyggnadsstrategi. I den gröna strategin lyfter kommunen hur den avser att arbeta med ekosystemtjänster i planering, byggande och skötsel. Hör stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård berätta:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

MEST – Malmö och ekosystemtjänsterna

I Malmö har stadsbyggnadskontoret initierat ett projekt om när, var och hur ekosystemtjänsterna kommer in i planprocessen. Hör Åke Hesslekrantz och Juliet Lidgren från Malmö berätta mer:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

C/O City – ekosystemtjänster i stadsplaneringen

Stockholm stad har tillsammans med White Arkitekter med flera sedan 2013 drivit utvecklingsprojektet C/O City om ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Hör Ulrika Stenkula och Åsa Keane från White berätta om projektet:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Riksbyggen värderar ekosystemtjänster

Riksbyggen har tagit fram ett verktyg för bedömning av ekosystemtjänster på mark som företaget står inför att köpa eller exploatera. Hör Veronika Johansson berätta mer om verktyget:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Biodivercity – att skapa ekosystemtjänster

Hur kan man planera för och bygga nya gröna ytor som ger ekosystemtjänster och hur kan man arbeta med grön-blå systemlösningar för klimatanpassning i den byggda miljön? Hör Ann-Mari Fransson vid SLU berätta mer:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Biotopdatabas – underlag för grön infrastruktur

Länsstyrelsen i Stockholm håller tillsammans med ett antal pilotkommuner på att ta fram en biotopdatabas som underlag för grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Lummighet har här visat sig vara en nyckelfaktor. Hör Klara Tullback Rosenström berätta mer:

Filmen är producerad av Naturvårdsverket.

Länk till samtliga presentationer hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej