På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stödjande ekosystemtjänster

De stödjande ekosystemtjänsterna är förutsättningen för att alla andra typer av ekosystemtjänster ska fungera och innefattar biodiversitet, jordbildning, produktion av syre via växternas fotosyntes, samt närings- och vattencykler och bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur. De är ekosystemens "underleverantörer".

1.1 Biologisk mångfald

Ikon som visar biologisk mångfald.
Illustration: The New Division/Boverket

Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem möjliggör anpassning och ger motståndskraft.

1.2 Ekologiskt samspel

Ikon som visar ekologiskt samspel.
Illustration: The New Division/Boverket

Samspel mellan två eller flera arter bidrar till ekosystemfunktioner.

1.3 Livsmiljöer

Ikon som visar livsmiljöer.
Illustration: The New Division/Boverket

Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och djurarters fortplantning, födosök och spridning.

1.4 Naturliga kretslopp

Ikon som visar naturliga kretslopp.
Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen som kväve och fosfor.

1.5 Jordmånsbildning

Ikon som visar jordmånsbildning.
Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemens organismer bryter ned material på och i marken och frigör näringsämnen.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej