På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reglerande ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster är mer specifika tjänster som natursystemen tillhandahåller. Denna grupp innefattar alla de tjänster som produceras via naturens egen reglering av kritiska processer, genom att till exempel rena luft och vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra översvämningar och jorderosion, och pollinera grödor och vilda växter.

2.1 Reglerande av lokalklimat

Ikon som visar reglerande av lokalklimat.
Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd.

2.2 Erosionsskydd

Ikon som visar erosionsskydd.
Illustration: The New Division/Boverket

Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. Blad och grenar skyddar jorden från att sköljas bort.

2.3 Skydd mot extremväder

Ikon som visar skydd mot extremväder.
Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som storm, höga vågor, översvämning, skyfall, skred och torka.

2.4 Luftrening

Ikon som visar luftrening.
Illustration: The New Division/Boverket

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar.

2.5 Reglering av buller

Ikon som visar reglering av buller.
Illustration: The New Division/Boverket

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar lugnare miljöer för människor och djur.

2.6 Rening och reglering av vatten

Ikon som visar rening och reglering av vatten.
Illustration: The New Division/Boverket

Våtmarker, grönområden och andra ekosystem fördröjer, filtrerar och renar vatten från föroreningar samt förebygger översvämningar, erosion och torka.

2.7 Pollinering

Ikon som visar pollinering.
Illustration: The New Division/Boverket

Insekter pollinerar blommande växter som utvecklar frukt, bär och frö för växtens fortplantning och för produktion av mat till människor och djur.

2.8 Reglering av skadedjur och skadeväxter

Ikon som visar reglering av skadedjur och skadeväxter.
Illustration: The New Division/Boverket

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur, skadeväxter och sjukdomsbärare.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej