På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering av mark och vatten

Granskad: 

Här finns information om  planeringen av mark- och vattenresurser samt hur och till vad resurserna kan användas.

Buller och goda ljudmiljöer

Karta med olka bullernivåer

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Här hittar du våra vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor.

Havsplanering

Illustration av havsplanering. Illustration: Boverket

Här hittar du information om kommunens ansvar för fysisk planering i havet och kopplingen till den nationella havsplaneringen. Texten beskriver kort vad som är centralt för planeringen av havet.

Kommunikationer

Tåg på Maria station i Helsingborg. Foto: Peter Kroon

Utvecklingen av bebyggelse och transportinfrastruktur spelar en central roll för samhällets utveckling. Kommunikationerna blir allt viktigare i dagens samhälle.

Strandskydd

Illustration med olika avstånd för strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Vattenförsörjning

Flerbostadshus vid vatten och grönområde. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

En god bebyggd miljö förutsätter att det finns tillgång till rent dricksvatten. Därför ska bebyggelse ligga på mark där det går att ordna vattenförsörjningen.

Vindkraft

 Lämpliga områden för vindkraft i södra Sverige. Illustration: Boverket

En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan. Det gäller både placering och utformning, av både vindkraftsparker och enstaka verk.

Tillbaka till toppen