Äldre miljömålsrapporter

Här presenteras olika miljömålsprojekt och miljömålsrapporter som Boverket i samverkan med andra aktörer har tagit fram.

Planera med miljömål!

Inom ramen för projektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige – samverkade Boverket och Naturvårdsverket under åren 1998 – 2000 med sju svenska kommuner, fem länsstyrelser, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, olika forskare samt ett par städer i Sydafrika.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej