På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket arbetar för att nå miljömålen

Boverket arbetar på flera sätt för att miljökvalitetsmålen och miljöpolitikens generationsmål ska uppnås. Två regeringsuppdrag är aktuella. Det ena uppdraget handlar om att Boverket ska bistå Miljömålsrådet. Det andra uppdraget handlar om att analysera hur Boverket ska verka för att miljömålen ska nås samt att ta fram en fyraårsplan med åtgärder för detta.

Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Boverket är en av de deltagande myndigheterna.

Handlingsplan för Boverkets miljömålsarbete 2016–2019

Boverket och andra miljömålsansvariga myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att upprätta en plan med åtgärder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej