Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

Boverket har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till Boverkets verksamhetsområde. Det innebär att Boverket ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Boverket har också ett samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Boverket arbetar med samhällsplanering, byggande och boende och har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor. Genom samrådet kan Boverket ta del av funktionshindersrörelsens kunskap. Samrådet är ett rådgivande organ till Boverket där övergipande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning behandlas. 

Representanter i Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

  • Sofie Adolfsson Jörby, ordförande, Boverket
  • Roland Thörnquist, samordnare, Boverket
  • Funktionsrätt Sverige
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Synskadades Riksförbund
  • Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Länsstyrelserna

Utöver samrådets ordförande och de externa ledamöterna ingår även Boverkets interna grupp för funktionshindersfrågor med representanter från flera olika verksamhetsområden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej