På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella mål för planering

Granskad: 

De nationella målen för planeringen anges i budgetpropositionen som regeringen överlämnar till riksdagen. Det är ett sätt att med mål och ekonomiska medel styra utvecklingen inom olika sakområden.

I plan- och bygglagen står det att kommunerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då aktuella nationella målen hade koppling till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen hittar du under "Relaterad information".

I "Relaterad information" finns även en länk till Boverkets vägledning "Hållbar utveckling i översiktsplaneringen". Här kan du bland annat läsa mer om hur nationella mål, planer och program kan användas som utgångspunkt för att arbeta med hållbar utveckling i översiktsplaneringen.

Miljömålsarbete

Barn på en lekplats. Foto:

Boverket kommer under 2016 att genomföra åtgärder som bidrar till att öka takten i arbetet med att nå kvalitetsmålen och generationsmålet.

Funktionshinderpolitiken

Två personer i gångtunnel med rullstol. Foto: Peter Kroon

Den fysiska tillgängligheten är en central del av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra.

Jämställdhet i samhällsplaneringen

En grupp människor som arbetar med en modell av en stadsdel. Foto: Anna Callius

Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer formas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen