På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringen underlättas för goda ljudmiljöer

Granskad:

Boverket gör flera insatser för att underlätta planeringen i mer eller mindre bullerutsatta miljöer i syfte att bidra till goda ljudmiljöer.

Under 2016–2017 kommer myndigheten att ta fram vägledning om de regeländringar om buller i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som trädde i kraft 2 januari 2015 och om förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

En film om akustisk design har presenterats under våren 2016. Under samma år har även ett webbaserat utbildningspaket om buller i planering och byggande också tagits fram .

Det behövs cirka 700 000 nya bostäder till år 2025 och de flesta kommer att byggas i de större städerna. Många kommuner planerar för att förtäta bebyggelsen, och detta ofta i attraktiva centrala lägen med bra kommunikationer. Detta innebär att allt fler bostäder byggs i bullerutsatta lägen. Syftet är att tydliggöra och öka kunskapen om reglerna om buller, samt att ge vägledning för tillämpningen så att en god ljudmiljö kan uppnås, även i förtätade områden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen