På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handlingsplan för Boverkets miljömålsarbete 2016–2019

Granskad:

Boverket har tagit fram en handlingsplan för myndighetens miljömålsarbete. Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som Boverket kommer att genomföra för att bidra till att nå miljömålen.

Boverket har ett ansvar enligt sin instruktion att inom sitt verksamhetsområde bidra till att nå miljömålen. Handlingsplanen är ett led i detta arbete och ett resultat av ett regeringsuppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Uppdraget till Boverket och 24 andra myndigheter med ansvar inom miljömålssystemet innebar att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att upprätta en plan med åtgärder för fyra år framåt.

Åtgärder fram till år 2019

Anledningen till uppdraget var att stärka och påskynda arbetet för att nå målen. Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att de flesta av målen inte kommer att nås till år 2020 och det är få där utvecklingen kan ses som positiv.

I handlingsplanen lyfter Boverket ett urval av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Det är framför allt målen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv som påverkas. Åtgärderna, som faller under myndighetens fokusområden städer, boende och byggnader kommer att genomföras under perioden 2016–2019.

Handlingsplanen och uppdraget är nära kopplade till ett uppdrag om att bistå miljömålsrådet. Även där har ett antal åtgärder för miljömålen beslutats. Boverkets egna åtgärder och samverkansåtgärder med Boverket som drivansvarig är inkluderade i handlingsplanen.

En uppföljning och redovisning av hur arbetet fortskrider kommer att ske i samband med myndighetens årsredovisning.

Boverket påverkar och påverkas av alla miljömål

En analys av Boverkets verksamhet och kopplingar till miljökvalitetsmålen ligger till grund för handlingsplanen. Analysen visar att Boverkets verksamhet påverkar och påverkas av i stort sett alla miljökvalitetsmål och generationsmålet. Du kan ta del av analysen som presenterades i en delredovisning till regeringen den 1 mars 2016 genom länken under relaterad information.

Länk till handlingsplanen hittar du i "Relaterad information". Där finns också delredovisningen av regeringsuppdraget, som innehåller en analys av vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för Boverkets verksamhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen