Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Äldre miljömålsrapporter

Granskad:

Här presenteras olika miljömålsprojekt och miljömålsrapporter som Boverket i samverkan med andra aktörer har tagit fram.

Planera med miljömål!

Inom ramen för projektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige – samverkade Boverket och Naturvårdsverket under åren 1998 – 2000 med sju svenska kommuner, fem länsstyrelser, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, olika forskare samt ett par städer i Sydafrika.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen