På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stärka demokratin

Granskad: 

Medborgarnas engagemang i samhällsutvecklingen och delaktighet i planeringen kan vitalisera den kommunala demokratin. Deltagandet kan väcka nyfikenhet och intresse, som kan leda till ett bredare engagemang i samhället såväl som i politiken.

Forskning visar att deltagande i olika sammanhang stärker sammanhållningen i samhället. Genom medborgardialogen skapas också ett förtroende mellan medborgare och kommun; mellan å ena sidan planerare och beslutsfattare och å andra sidan dem som bor och verkar i en viss del av kommunen.

Medborgarnas deltagande och engagemang ökar planeringens legitimitet. Det kan till exempel gälla placeringen av nya bostäder eller lokaliseringen av nya bostadsområden, i förhållande till befintlig bebyggelse. En god dialog skapar ett ömsesidigt förtroende mellan kommunen och dem som bor och verkar i området. En väl genomförd dialogprocess ger större förståelse för olika ställningstaganden, även om alla inte är överens.

Stärka demokratin – eller ge röst åt de redan röststarka?

En god medborgardialog kan stärka den lokala demokratin genom att fler röster får höras, besluten blir mer välgrundade och tilliten mellan väljarna och de folkvalda ökar. Samtidigt finns det en uppenbar risk att de personer som deltar i dialogen får oproportionerligt mycket inflytande, jämfört med dem som inte deltar, men som också berörs av frågan.

Det gäller därför att få en blandad skara att delta i möten och andra dialogformer. Det kan behövas särskilda insatser för att locka personer som representerar andra intressen än dem som bor närmast. Det är också en konst att fördela taletiden någorlunda rättvist och få alla som deltar att våga uttrycka sin mening.

En god medborgardialog ger invånarna möjlighet att komma till tals och utöva inflytande på ett mer konkret sätt än annars. Men dialogen får inte kullkasta spelreglerna för den representativa demokratin, där valda ombud har rätt att fatta beslut å medborgarnas vägnar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen