På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Få bättre underlag och därmed bättre resultat

Granskad: 
Jaxtorget i Borlänge, före och efter ombyggnad.
Jaxtorget i Borlänge, före och efter ombyggnad. Foto: Trafikverket

Allmänheten har ofta bättre kunskap om lokala förhållanden än vad planerare och beslutsfattare har. Människor som rör sig på en plats dagligen ser saker på ett annat sätt än vad du som planerare kanske gör.

Det lönar sig att börja i tid!

Det gäller att fånga upp den kunskapen och använda den som underlag i planeringen och för konsekvensbedömningar av olika alternativ.

Men det räcker inte att följa den formella processen för medborgardialog, för då kommer dialogen in för sent. Förutsättningarna att få till en bra dialog och ett bra resultat är betydligt bättre om att påbörja dialogen redan innan planprocessen startar. Det innebär att gå utöver vad lagen kräver.

Det arbete ni lägger ner på dialog och förankring i ett tidigt skede har ni igen senare i den formella planprocessen. En bred medborgardialog kring den översiktliga fysiska planeringen gör att översiktsplanen ger bättre vägledning för den fortsatta fysiska planeringen. En del av de frågor som rör kommande detaljplaner har ju då redan behandlats. Det kan till exempel handla om var nya bostadskvarter ska ligga.

När det gäller detaljplan så är det många gånger byggherren själv som står för planarbetet, ofta efter ingående diskussioner med kommunen. Även i detta fall är det bra att genomföra en medborgardialog innan planprocessen inletts, medan det ännu finns förutsättningar att ta vara på synpunkter och idéer som kommer fram i dialogen. När väl planarbetet påbörjats finns ofta låsningar och när det formella samrådet ska genomföras är det i praktiken bara sakägarna som kan ha något inflytande.

Kommunen bär ansvaret

Om en privat initiativtagare har en medborgardialog i ett tidigt skede i planprocessen, så kan resultatet av den dialogen vara en utgångspunkt för kommunens samråd. Men det är alltid kommunen som ansvarar för och analyserar innehållet i underlaget inför samrådet.

Bostadsbyggande är ett allmänt intresse

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse enligt PBL. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska bygga på en analys av bland annat efterfrågan på bostäder och bostadsbehov för särskilda grupper, och det är något som medborgarna kan ha en god uppfattning om.

Bättre resultat

Resultatet av medborgardialogen ska ge ett underlag som medverkar till en kvalitativt bättre planering. Det saknas ännu forskning och utvärdering som visar på att det verkligen blir så. Planeringens kvalitet hänger på hur kommunen hanterar den kunskap man hämtar in via dialogen, och hur den förs in i planerna. Läs mer om allmänna och enskilda intressen i PBL kunskapsbanken, under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen