På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Du som är politiker

Granskad: 
Fyra ungdomar pratar med en man i kostym
Medborgardialog i Trelleborg. Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

Ge alltid förvaltningsorganisationen ett tydligt uppdrag när de ska ta fram en plan. Ange gärna redan där att medborgardialogen ska genomföras tidigt, innan ställningstaganden är gjorda.

Ge tjänstemännen ett tydligt mandat

Ge tjänstemännen ett tydligt mandat att arbeta med medborgardialogen. De behöver känna att de har stöd från politikerna att satsa på en bred, ambitiös och meningsfull dialog med medborgarna.

Var tydlig i uppdraget med vilka samhällsgrupper som är angelägna att nå under dialogen. Ni kan behöva satsa extra på att få med samhällsgrupper som kanske inte kommer att ta eget initiativ till att delta, men vars åsikter också är viktiga för kommunens utveckling.

Delta själv i dialogen!

Delta själv i dialogen! När du möter medborgarna får du lättare att förstå deras synpunkter och skapar ett förtroende mellan er genom att öppna upp för diskussion och ta del av olika erfarenheter och infallsvinklar.

Det är du som ska värdera synpunkterna

Använd resultatet av dialogen som underlag för ställningstaganden och inriktningsbeslut. Det är du som gör värderingen av de synpunkter som kommer in och som ska väga dessa mot vad som är viktigt för alla kommunens medlemmar. Återkoppla, tillsammans med tjänstemännen, till medborgarna hur deras synpunkter har tagits till vara.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen