Vad behöver du i din roll tänka på?

Här får du råd och tips och översiktlig information om vad som gäller för just dig, utifrån din roll i den fysiska planeringen och i dialogen om den.

Du som är politiker

Du sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden eller har något annat politiskt uppdrag där du är med och fattar beslut om fysisk planering eller planeringen för bostadsförsörjningen.

Du som är tjänsteman

Du arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, en ändring av översiktsplanen, en detaljplan eller riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Du som vill vara med och påverka bostadsbyggandet och stadsutvecklingen

Du bor i eller verkar i ett område eller en stadsdel där det planeras nya bostads- eller verksamhetsområden. Du är intresserad och vill vara med och påverka utvecklingen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej