En dialog som alla bjuds in till

En man går över ett torg
Medborgardialog i Karlshamn. Foto: Annette Sandberg /Karlshamns kommun

I plan- och bygglagen (PBL) talar man inte om medborgare utan där används begreppet "kommunens medlemmar" om dem som ska ges möjlighet till insyn och påverkan i samband med översiktsplaneringen.

Vem är medlem?

Kommunens medlemmar är alla som är folkbokförda där, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Även enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planen ska ges tillfälle att delta i samrådet.

"Medborgardialog" ska tolkas mycket brett. Begreppet medborgare är här inte knutet till det formella medborgarskapet utan används i mer generell bemärkelse om alla dem som bor eller verkar i det aktuella området eller på annat sätt är berörda av planeringen.

Medborgarskapet inte avgörande

Tänk på att även om begreppet medborgare i dagligt tal oftast syftar på alla som bor i en kommun eller i en stad, så kan den som inte har svenskt medborgarskap känna sig utesluten. Ibland kan det därför vara bättre att tala om invånare eller att rikta sig till "dig som bor i (stadsdelen)".

Kommunallag (2017:725) 1 kap 5 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej