På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialog inför riktlinjer för bostadsförsörjning

Granskad: 
En grupp människor står runt en planmodell och diskuterar.
Foto: Jean-Baptiste Béranger

Ett annat tillfälle att inleda en dialog med medborgarna är när man tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det ska göras varje mandatperiod, eller oftare om det behövs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för den översiktliga fysiska planeringen, när det gäller bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

4 §
  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2013:866) .

Planeringen för bostadsförsörjningen är ofta mer konkret än den översiktliga fysiska planeringen och kan därför kännas närmare människors egen vardag. Det handlar ju om vilka bostäder som behövs för att möta medborgarnas efterfrågan och bostadsbehov på kort och lite längre sikt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen