Vad är medborgardialog?

En grupp människor står runt ett bord och diskuterar en planmodell.
Designdialogen i Alby, Botkyrka. Foto: Anja Callius

Vad menas med medborgardialog och vad är skillnaden mellan information och dialog? Här diskuterar vi begrepp som inflytande, delaktighet och medbestämmande. Vi förklarar även vilka definitioner och avgränsningar som görs i denna vägledning.

En dialog som går utöver samråd enligt PBL

Dialog i samband med översiktlig fysisk planering

Dialog inför och under detaljplaneprocessen

Dialog inför riktlinjer för bostadsförsörjning

En dialog som alla bjuds in till

Delaktighetstrappan beskriver grad av inflytande

Film från Sollentuna kommun
– exempel på hur man kan påverka

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej