På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Bekräftelse Återkoppling Information Dialog Starta i tid Förberedelser

Förberedelser

Granskad: 

Klargör förutsättningarna och planera processen

 • Sammanhang och bakgrund till dialogen
 • Syftet med dialogen – vad kommunen vill uppnå med dialogen
 • Hur mycket tid och resurser som behövs
 • Hur tidplanen för dialogen behöver läggas upp i förhållande till planprocessen
 • Vilka i den kommunala organisationen som behöver delta
 • Hur mycket medborgarna ska involveras och i vilka skeden
 • Hur resultatet från medborgardialogen ska tas om hand och dokumenteras

Analysera målgrupper och välj metoder och kanaler

 • Ringa in vilka ni vill nå! (medborgargrupper, intresseorganisationer, nätverk) och vad som kan motivera dem att delta.
 • Ta fram ett relevant underlag, till exempel statistik över befolkning, boendeformer och resvanor. Statistiken bör vara uppdelad efter kön där det är relevant.
 • Tänk igenom vem som ska representera kommunen. Fel framtoning kan göra att medborgarna inte engagerar sig eller vill ta kontakt för diskussion.
 • Ta fram förslag till lämpliga metoder och kanaler som passar för syftet och för olika målgrupper
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen