På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Bekräftelse Återkoppling Information Dialog Starta i tid Förberedelser

Dialog

Granskad: 

Ha ett ärligt uppsåt med dialogen annars kan förtroendet urholkas och intresset för att delta i framtida dialoger minska. Det är viktigt att det finns en reell möjlighet för medborgarna att påverka.

 • Ha ett ärligt uppsåt med dialogen annars kan förtroendet urholkas och intresset för att delta i framtida dialoger minska. Det är viktigt att det finns en reell möjlighet för medborgarna att påverka. Se vidare: Delaktighetstrappan beskriver grad av inflytande.
 • Se till att ha en bred och öppen dialog i ett tidigt skede, innan mentala och formella låsningar har uppstått. Det som kommer fram vid dialogen ska fungera som underlag för kommunens vägval i utvecklingen av den fysiska miljön.
 • Ta med tjänstemän från de berörda förvaltningarna i dialogen för att kunna diskutera alla frågor som är relevanta för planeringen.
 • Åskådliggör det underlag som ni eventuellt redan har tagit fram för planeringen. Tänk på att alla inte är bekväma med att läsa kartor eller ta till sig statistik.
 • Välj en kommunikatör och processledare som kan förhålla sig neutral till de synpunkter som kommer upp i diskussionen.
 • Välj en möteslokal i närområdet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
 • Välj en mötesplats som är ideologiskt och religiöst neutral.
 • Ha gärna samma typ av möte vid flera tillfällen, eftersom människor har olika arbetstider.
 • Se till att mötet inte krockar med religiösa högtider. På webben kan du söka efter olika kalendrar.
 • Skicka vidare synpunkter som inte har med den fysiska planeringen att göra till den förvaltning inom kommunen som ska hantera frågan.
 • Ha beredskap för att hantera eventuella konflikter.
 • Klargör att det alltid är kommunen som är ansvarig för en detaljplan, inte den privata exploatören.

Praktiska tips inför dialogmöten

Var tydlig med vem som ytterst ansvarar för inbjudan.
Fundera över om det finns anledning att ha en extern mötesledare. Det kan behövas en professionell samtalsledare och det kan vara bra för balansen med en helt neutral person.
Försök att ha två personer som mötesledare, gärna en kvinna och en man i olika åldrar.
Gör gärna en riktad inbjudan till personer eller grupper som kan vara svåra att få med sig i dialogen.
Tänk på att även personer med funktionsnedsättning ska kunna komma in i lokalen. De kan behöva särskild utrustning för att delta.

Praktiska tips vid skriftlig kommunikation

Överväg i vilken form ni vill ha in synpunkterna.
Utgå gärna från konkreta frågor som medborgarna känner sig berörda av.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen