Värderosen som metod för dialog och analys

Värderosen är ett verktyg för att beskriva, diskutera och vär­dera hur vi ser på vår stad och hållbarheten i olika förslag för stadsutveckling.

Verktyget består av ett cirkel­diagram, ungefär som ett hjul med ekrar, där ekrarna symboliserar faktorer för hållbar utveckling. Bedömningar av ekologisk, social, eko­nomisk och fysisk hållbarhet sammanställs i femton hållbarhetsfaktorer:

 • Urbanitet, händelser, blandning, möten och rörelser
 • Trygghet
 • Miljö för socialt engagemang
 • Ekonomisk generering
 • Samhällsekonomi, långsiktig investering
 • Företagsekonomi
 • Biltillgänglighet
 • Trafik, hälsa, säkerhet och buller
 • Gång- och cykeltrafik
 • Kollektivtrafikgänglighet
 • Transportarbete – nära till mycket
 • Lokala kretslopp
 • Biologiska värden
 • Rekreativa värden
 • Kulturell förankring, identitet
Illustration som ger en översikt över värderosen.
Värderosen. Illustration: Anna Ödlund

Hjulets mitt anger den sämsta hållbarheten medan hjulets yttre del markerar bästa möjliga hållbarhet. Om planen tillgodoser till exempel trygghetsaspekter så hamnar markeringen långt ut på ekern för trygghetsvärdena och innebär större hållbarhet i det avseendet. Ju större det inringade området i hjulet – eller värderosen – är desto mer hållbart är planförslaget.

Värderosen ger en översiktlig bedömning utan några exakta siffror men det är ändå en fördel om bedömningen görs av personer med specialkunskap inom de aktuella områdena. Statistik och forskning kan också ligga till grund för bedömningen. Värderosens redovisning kan kompletteras med en beskrivande text till varje aspekt. Det finns också möjlighet att lägga till egna ekrar till analysen.

Metoden kommer bäst till sin rätt i tidiga ­skeden av medborgardialogen. Den kan användas som en metod för att analysera om ett planförslag stödjer en hållbar utveckling och visua­lisera olika alternativs kvaliteter.

Verktyget är utvecklat av Arken Arkitekter och Ekologigrup­pen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej