På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Generella tips

Granskad: 
En cyklist passerar en byggarbetsplats. Foto: Hans Ekestang

Se motstånd och kritik som bevis på engagemang

När ny bebyggelse planeras är det vanligt att planerna stöter på motstånd från närboende. Du som har bjudit in medborgarna till dialog kring en välbehövd utbyggnad kan känna dig frustrerad när det mest blir protester på mötet. Men invändningar och protester är inte bara hinder i planprocessen. De är också tecken på engagemang och kanske en möjlighet att genom dialog hitta alternativa lösningar.

Försök att fånga upp kommentarer även från dem som är positiva till en utveckling. Om reaktionerna mest är negativa kan man fråga vad de som bor där i stället skulle vilja se för lösning. Engagemang i ett område kan vändas till en positiv kraft.

Ett tips är också att inte inleda dialogen med ett förslag till utbyggnad utan i stället börja med en mer allmän fråga: Hur tycker ni att den här stadsdelen behöver utvecklas? Hur ska vi lösa behovet av nya bostäder för ungdomarna och för de äldre?

Lyssna på vad som sägs – inte hur det sägs

Människor kan ha svårt att uttrycka sig inför en större grupp. Effekten kan bli att sättet de uttrycker sig på upplevs som kantigt och aggressivt. Lyssna därför på vad som sägs, inte hur det sägs!

Många kommuner väljer att använda någon mötesmetod som bygger på gruppdiskussioner. Detta för att aktivera fler av mötesdeltagarna och komma bort från de traditionella stormötena, där medborgarna har en mer passiv roll.

Sök upp medborgarna i deras vardag

Sök gärna upp medborgarna i deras vardag. Det kan handla om att bjuda in till dialog i bostadsområdet, på torget, på arbetsplatsen, i skolan och på äldreboendet. Vid speciella evenemang är många människor i rörelse och det är ett bra tillfälle att nå ut brett.

Inkludera dem med funktionsnedsättning i dialogen

Möteslokalen och mötesformen ska vara tillgänglig för alla som vill delta, även de som har någon typ av funktionsnedsättning. En särskild checklista har tagits fram för detta och finns på webbplatsen för Myndigheten för delaktighet du hittar em länk i "Relaterad information". Det kan finnas tillfällen då det är svårt att träffas fysiskt och då kan videokonferenser, webbmöten och telefonmöten vara bra alternativ. Ta gärna kontakt med de lokala intresseorganisationerna inom funktionshinderrörelsen.

Sverige ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning genom de organisationer som företräder dem.

Intresseorganisationer för personer med funktionshinder

Funktionshinderrörelsen omfattar en mängd olika organisationer och förbund.

Det finns också andra regionala och lokala samarbetsorgan kring funktionshindersfrågor och tillgänglighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen