På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gå via skolan eller förskolan

Granskad: 
Flera barn böjer sig över en dator som står på ett bord
Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

Barnen är experter på sin egen miljö och har många tankar och idéer värda att ta till vara i den fysiska planeringen. Det visar erfarenheter från ett projekt som Trafikverket, Folkhälsomyndigheten och Boverket har arbetat med.

När barn får ett uppdrag som är på riktigt så höjs motivationen för barnen. Även ur skolans synvinkel är det sannolikt en vinst. Den fysiska planeringen kan komma in naturligt i ämnen som samhällskunskap, demokrati, bild och matematik. Genom att få barn och ungdomar att diskutera samhällsfrågor och bli lyssnade på utvecklas ett samhällsengagemang, som de förhoppningsvis tar med sig vidare genom livet.

Genom att involvera barnen i planeringen kan planen bli bättre förankrad inte bara hos barnen, utan även hos deras föräldrar och familjer. Metoder för barn och unga är också metoder som kan fungera bra på vuxna, mer sällan tvärtom.

När en plan ska tas fram, ställ tidigt frågan om projektet berör barn och unga. Fundera på hur tidplanen för projektet ser ut. Finns det utrymme för ett samarbete med barnen på skolan och i vilken omfattning? Ta kontakt med rektor eller förskolechef på berörd skola eller förskola. Diskutera möjlig tidplan och lämpliga klasser och åldrar att samarbeta med.

Träffa berörda pedagoger. Försök att ge så tydlig bild som möjligt av vad barnen skulle kunna bidra med. Presentera exempel på olika sätt att arbeta och vilken typ av material som behövs. Diskutera möjlig tidplan och klargör hur mycket tid respektive part har möjlighet att lägga på samarbetet. Sträva efter att behålla lärarnas engagemang för mer än en enstaka planprocess. Flera kommuner har ett utvecklat samarbete med grundskola och gymnasium. Där har samhällsplanering blivit ett återkommande ämne.

För att barn och unga ska involveras i samhällsplaneringen på ett naturligt och rutinmässigt sätt krävs att planerarna har tillräcklig kunskap om och förståelse för barns rättigheter.

Nio goda råd inför mötet med barnen

 • Förankra tidigt och tydligt med skolledning och lärare
 • Visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen
 • Var ute i god tid, tänk på att det är många nationella prov under vårterminen
 • Se till att du själv får komma till skolan och presentera vad det är ni vill diskutera med barnen om
 • Ge ett tydligt uppdrag till barnen
 • Använd kartor och modeller som material
 • Var beredd på att så snabbt som möjligt svara på frågor från skolan och barnen under projekttiden
 • Återkoppla resultatet till barnen och skolan!
Förslag på intervjufrågor till barn
 • Brukar ni vara i området på fritiden och/eller skoltid? – Hur ofta?
 • Vad gjorde ni senast i området?
 • Vad gör ni för olika saker i området?Var är ni inte?
 • Finns det platser dit ni aldrig går?
 • Är det någon skillnad mellan sommar och vinter?
 • Är det någon plats som ni gillar särskilt mycket?
 • Var går ni över vägen till området?
 • Var tycker ni att det är bäst att gå över vägen?
 • Vet ni vad andra gör i området, till exempel föräldrar och barn?
 • Finns det någon plats där ni inte känner er trygga?
 • Var är det läskigt att vara?
 • Har ni några idéer om hur området skulle kunna bli bättre?
 • Vad vill ni att det ska finnas för olika saker i staden i framtiden?
 • Vad vill ni ska hända på fritiden?
 • Hur ska platser, parker, vattenområden, gator och byggnader se ut och fungera?
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen