På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkäter och intervjuer

Granskad: 
Trycksak om medborgardialog från Karlshamns kommun.

Ställ frågor genom ett frågeformulär

Ett frågeformulär behöver utformas så att det är lättförståeligt, tilltalande och inte för omfattande. Här beskriver vi exempel på olika sätt att samla in skriftliga synpunkter från medborgarna.

För att kunna dra generella slutsatser behöver du göra en bortfallsanalys, det vill säga kontrollera så att inte de som inte har besvarat enkäten skiljer sig väsentligt från dem som svarat. Om du kan se att det är vissa grupper som inte har besvarat enkäten bör du försöka nå de grupperna på annat sätt.

Att få in synpunkter från människor med funktionsnedsättning kräver en annan typ av förberedelser och ofta andra metoder. När det gäller personer med synnedsättning kan frågorna i stället ställas vid en personlig intervju.

Kommunicera med vykort

Att dela ut frankerade vykort är ett enkelt sätt att få in synpunkter från medborgarna. Vykorten kan läggas ut på bibliotek och i andra offentliga miljöer. De kan ha korta, förtryckta frågor eller vara blanka för fria kommentarer.

Vykortet kan knytas till en utställning om ett visst utvecklingsområde i kommunen eller till resultat från en workshop. Man kan då be medborgarna kommentera just detta på vykorten.

Intervjua medborgarna

Intervjuer kan ge en bred förståelse för hur människor i olika åldrar uppfattar och använder sin närmiljö.

Forma intervjuerna som lätta samtal, till exempel berättarcaféer, där deltagarna kan berätta hur de upplever sin närmiljö. Intervjua gärna också nyckelpersoner som poliser, fritidsledare, socialtjänstanställda, brevbärare och vaktmästare som kan bidra med sitt perspektiv.

Säkerställ att du har en neutral inställning till den som intervjuas och till ämnet.

Förbered dig extra noga om du intervjuar personer med funktionsnedsättning, till exempel någon med nedsatt hörsel. Du kan behöva en speciell lokal med god akustik och hörselslinga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen