På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ungdomarna fick plakett på Jaxtorget i Borlänge

Granskad: 
Flera barn lutar sig över ett bord
Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

Borlänge är en av sex kommuner som har deltagit i Trafikverkets, Boverkets och Folkhälsomyndighetens projekt om barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen. Syftet med Borlängeprojektet var att ta fram metoder som kan fungera som rutiner för att få in barn och ungas synpunkter i den fysiska planeringen.

Vid ett par tillfällen var elever på studiebesök på plankontoret, där planerarna berättade om planprocessen. Projektet har varit uppbyggt kring fem delar:

  • På fritidsgården involverades ungdomar i åldern 15–18 år i en diskussion om hur torget kunde byggas om. De fick med hjälp av en landskapsarkitekt ta fram ett antal förslag, som sedan bearbetades av Borlänge Energi. På det ombyggda torget finns numera en plakett, där det framgår att utformningen kommer från ungdomarnas idéer.
  • En F–6 klass har arbetat med vägen till och från skolan och var de leker. Klass 7-9 har haft fokus på mötesplatser och kommunikationer. Metoden var att jobba med modeller, drama och foto. Dessa arbeten har redovisats för föräldrar, kommunala tjänstemän, politiker och andra intresserade.
  • Bostadsbolaget Tunabyggen har genomfört trygghetsvandringar med barn i olika åldrar.
  • Kontakt togs med ungdomsrådet i Borlänge för att kontinuerligt diskutera planfrågor.
  • Barnkonsekvensanalyser har gjorts på olika förslag till lösningar på trafiksituationen i området.

Källa: Trafikverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten: Det blir viktigt när det är på riktigt! – Att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i fysisk planläggning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen