På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Unga tog fram planeringsunderlag för Trelleborgs central

Granskad: 
Två barn pekar på en modell av en stadsdel
Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

Trelleborgs kommun har deltagit i Trafikverkets, Boverkets och Folkhälsomyndighetens projekt " Barn och unga i samhällsplaneringen". Syftet med projektet har varit att pröva olika sätt att involvera barn och ungdomar i arbetet med utformningen av pågatågsstationen i Trelleborg.

Följande utgångspunkter har varit i fokus under projektets gång:

  • Vad krävs för att barn och unga ska välja buss och tåg?
  • Hur tar barn och unga sig till och från centralstationen?
  • Vad vill barn och unga kunna göra medan de väntar på bussen eller tåget?
  • Vad ska finnas runtomkring och inne på Centralstationen?
  • Vilken betydelse har pågatågen och Centralstationen för Trelleborg?

Projektet inleddes hösten 2010 med att kontakt togs med förskola och skolor. Barnen i förskoleklasserna fick under sommaren, med hjälp av sina föräldrar, skriva en resedagbok. Eleverna i fjärdeklassen fick i uppdrag att under sommarlovet fundera på hur de brukade ta sig från skolan till den gamla centralstationen i Trelleborg.

Provsitta bänkar och kolla skyltningen

Nästa steg var ett studiebesök på plan- och byggavdelningen. Därefter arrangerades en workshop, där eleverna fick diskutera vad de ville kunna göra medan de väntade på tåget eller bussen och vad de tyckte borde finnas på det nya resecentrumet. Eleverna fick också göra studieresor till stationerna i Hyllie och Ystad, där de bland annat studerade skyltning om tider och spår och provsatt bänkar.

Studiebesök på Malmö Central

En flicka sitter vid ett bord i en skolsal
Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

Niondeklassarna började sitt arbete med en workshop. Utgångspunkten var frågeställningar om vad som krävs för att barn/unga ska välja buss eller tåg och deras tankar om tågets betydelse för Trelleborg. Sedan blev det mer ingående fältstudier kring miljön i staden och vid centralstationen. Därefter genomfördes studiebesök på Malmö C, där eleverna gruppvis studerade parkeringsmöjligheter, skyltning och matställen. Detta dokumenterades med hjälp av film, foton och anteckningar.

Från gymnasiet deltog elever från årskurs 1 och 2 från estetiska programmet och byggprogrammet. De startade med en workshop under hösten 2011. Under våren 2012 åkte eleverna på studiebesök till Eslöv, Svedala, Malmö, Köpenhamn och Lund. Deras uppgift var att titta efter saker som var bra och saker som var mindre bra på stationerna.

Redovisning för kommunstyrelsen

Navigatorcentrum (NC) är en del av Trelleborgs kommuns organisation och vänder sig till ungdomar i åldern 16–24 år. NC arbetar med att vägleda och stötta ungdomar. I workshoppar fick ungdomarna behandla allt från synpunkter på buss- och tågtrafik och vad som bör finnas på nya resecentrum till hur Trelleborg i framtiden kan bli en attraktivare stad.

Under våren 2012 redovisades arbetet för kommunstyrelsen och för Samhällsbyggnadsnämnden. Under evenemanget "Trelleborg till 1 000" i juni 2012 visades en utställning med förslagen i den gamla centralstationen.

I september 2012 fick barnen och ungdomarna en återkoppling av Samhällsbyggnadsförvaltningen på hur deras synpunkter hade beaktats i detaljplanen för centralstationen.

Källa: Trafikverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten: Det blir viktigt när det är på riktigt! – Att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i fysisk planläggning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen