På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

"Unga: Älvstaden" – visioner i Göteborg

Älvstaden, ett centralt läge i Göteborg ska bebyggas med bostäder och verksamheter under de närmaste 30-40 åren. Under projektets gång har en dialog förts med olika aktörer i Göteborg och med cirka 2 800 medborgare.

Som ett delprojekt till Centrala Älvstaden har delprojektet "Unga: Älvstaden" genomförts, där tolv skolklasser, från andra till åttonde klass deltagit. Det har utgjort ett av pilotprojekten inom Trafikverkets, Boverkets och Folkhälsomyndighetens projekt "Barn och unga i samhällsplaneringen".

Projektet startades upp med en workshop, där barnen med hjälp av en kulturpedagog fick bygga modeller av en favoritbyggnad. Sedan fick eleverna identifiera sin verkliga favoritplats i staden och beskriva den utifrån kvaliteter och användbarhet.

I det tredje momentet fick klasserna möjlighet att se Centrala Älvstaden från vattnet och samtidigt få veta mer om stadens historia och utveckling, och identifiera landmärken.

Slutligen genomfördes ett visionsarbete, där eleverna i grupp fick utforma förslag på hur Centrala Älvstaden skulle kunna utvecklas på såväl kort som lång sikt.

Se filmen "Unga: Älvstaden"

Källa: Trafikverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten: Det blir viktigt när det är på riktigt! – Att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i fysisk planläggning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej