Politiker och tjänstemän på bussturné inför Borås nya översiktsplan

Vi behöver din hjälp som vardagsexpert! Det var budskapet till boråsarna när politiker och tjänstemän gav sig ut på en dialogturné med buss för en tidig medborgardialog inför Borås nya översiktsplan under tre veckor i maj och juni 2014.

Bussen parkerades i närheten av butiker, torg, bibliotek eller skolor på följande ställen: Centrum, Knalleland, Sjöbo, Fristad, Göta, Sandared, Viskafors, Dalsjöfors, Hässleholmen, Brämhult, Hulta, Norrby och Byttorp.

Med en buss fylld med information om översiktsplanering, kartor och enkäter tog många Boråsbor tillfället i akt och lämnade sina synpunkter. I enkäten ställdes det bland annat frågor om: Vad är bra med Borås och vad kan bli bättre? Hur vill vi mötas i Borås? Hur vill vi resa i Borås?

Besökarna kunde också lämna övriga synpunkter. Av svaren kunde man utläsa att boråsarna är nöjda med hur staden utvecklas, men det finns förbättringspotential. På kommunens webbplats finns en återkoppling av resultatet.

Som en del arbetet med att ta fram en ny översiktsplan anordnar kommunen också en föreläsningsserie: "Från stor småstad till en liten storstad", där diskussion förs om några av de utmaningar som Borås står inför när staden växer. Följande teman behandlas: Hur tar vi oss fram i framtidens Borås? Det gränslösa Borås – hur knyter vi delarna till en helhet? Det täta och gröna Borås – hur behåller vi det gröna när fler bor i centrum?

Under våren 2016 pågick också en utställning om den nya översiktsplanen i Orangeriet. Varje onsdag fanns företrädare från kommunen på plats i Orangeriet för att prata om den nya översiktsplanen.

Illustration av medborgardalog
Ordmolnet beskriver hur boråsarna med tre ord beskriver Borås. Illustration: Borås kommun
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej