På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Medborgarnas vision konkretiseras i nya Gällivare

Granskad: 
En flicka sitter i en skolbänk
Foto: Daniel Olausson

Hur förbereds en hel befolkning på stora förändringar som många helst skulle slippa, men som ändå måste genomföras? I tätorten Malmberget inom Gällivare kommun sker sådana omvälvande förändringar. Ortens livsnerv, gruvdriften, har i alla tider påverkat stadsbilden.

I takt med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats. Det är en samhällsomvandling som pågår och har berört Gällivare kommuns medborgare under snart 40 år. Under 2000-talet har takten och omfattningen i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden har påverkats. Nästa steg i avvecklingen är centrum i Malmberget, där stora delar av den kommunala servicen som gymnasieskola, badhus, ishall och sporthall inryms.

De som bor i Malmberget får flytta in till centrala Gällivare

I Malmberget bor cirka 5 000 personer, mindre än en kilometer från gruvan. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver ett skyddsavstånd och vill att alla som bor inom en radie av 500 meter från gruvan ska flyttas bort därifrån. Även Räddningsverket och Boverket rekommenderar att de boende flyttas från området. Konsekvensen är att stora delar av Malmberget måste evakueras under en 20-årsperiod och befolkningen får flytta till centrala Gällivare. Det är en unik situation där den lagstadgade planprocessen inte räcker till för att hantera alla frågor.

Gemensam vision om en arktisk småstad i världsklass

Kommunen har därför genomfört projektet "Nya Gällivare" som omfattat ett visionsarbete tillsammans med invånare och näringsliv: Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden? Vad vill vi uppnå? En omfattande medborgardialog resulterade i en gemensam vision – Gällivare ska utvecklas till en arktisk småstad i världsklass.

Dialog med alla – från dagis till näringslivet

Närbild på en kvinna som skrattar
Christina Eneris. Foto: Daniel Olausson

"Sättet man har jobbat på i projektet är något utöver det vanliga. Det är häftigt att en så pass stor andel av befolkningen har deltagit i dialogarbetet. Bredden imponerar, där vi har haft allt från förskoleklasser till näringsliv som engagerat sig. Projektet har varit tillgängligt för alla grupper i samhället. Tillsammans med medborgare och näringsliv har vi tagit fram en vision för samhällsomvandlingen och det är nu många områden som utvecklas utifrån medborgarnas synpunkter som bebyggelse och struktur, miljö, fritid och friluftsliv." Christina Eneris, exploateringsingenjör, Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Visionen konkretiseras och kopplas till fysiska planer

Varje steg i planeringen utgår från att realisera medborgarnas och kommunens vision om en arktisk småstad i världsklass. I medborgardialogen utpekades att staden ska växa från centrum, över Vassara älv och upp mot fjället Dundret, där skidanläggningar för längd och alpint tar vid. Centrum står i framtiden för ett kulturnära boende i staden där nya funktioner utvecklas för alla när den nya gymnasieskolan och arena för sport och kultur byggs. Vassaraområdet står för det stadsnära boendet vid älven och Repisvaara, på väg upp mot Dundret, står för det hållbara boendet på fjället. Det är viktigt att konkretisera och koppla visionen till fysiska planer och strategier så att medborgarnas vision följer med hela vägen från planering till färdigt hus.

Medborgarna har pekat ut vilka områden som är attraktiva

"Gällivare kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, som tillsammans bildar kommunens tätortsområde. Planen är ett viktigt strategiskt dokument som konkretiserar visionen och tydliggör hur kommunen genom planering kan uppnå den. Kommunen ska bygga en arktisk småstad i världsklass – ett hållbart och långsiktigt samhälle. Det är av stor vikt att kunna jobba vidare med utveckling och planering i de områden som finns utpekade av medborgarna som attraktiva. Det skapar bättre förutsättningar för ett attraktivt och långsiktigt samhälle där människor vill bo kvar och som man vill flytta till." Liza Yngström, samhällsplanerare, Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen