På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsten som katalysator i Sundbyberg

Granskad: 
En grupp människor står runt en planmodell och lyssnar på en kvinna som talar.
Inom ramen för detaljplanearbetet för Hallonbergen har Sundbybergs stad anlitat konstnären Kerstin Bergendal. Foto: Jean-Baptiste Béranger

När Sundbybergs stad skulle ta fram en detaljplan för förtätning i Hallonbergen och Ör valde kommunen att pröva en ny samrådsprocess.

I planuppdraget betonades behovet av kontinuerlig information och dialog. I uppdraget ingick också att göra en analys av de sociala konsekvenserna av förtätningen.

En konstnär flyttade in

Konstnären Kerstin Bergendahl fick kommunens uppdrag att fokusera på livet mellan byggnaderna. Projektet PARK LEK startade i oktober 2011. På stora affischer uppmanade konstnären de boende och andra att ta kontakt. Under några månader bodde konstnären i området och kunde på så sätt uppleva livet i stadsdelarna under dygnets alla timmar. Under den här tiden lärde hon också känna många ungdomar, föräldrar, ensamstående, pensionärer, föreningsmedlemmar och företagare.
Parallellt med detta arbete inleddes det formella samrådet kring planprogrammet för detaljplanen. När samrådsprocessen mötte PARK LEK uppstod kritiska samtal om förtätningen av bostadsområdena. Fler än vanligt kom med synpunkter vid samrådsmötet. Kritiken handlade främst om programförslagets idé att bebygga centrala och värdefulla delar av områdets orörda naturområden.

Långa samtal med de boende och andra

Utifrån de boendes synpunkter gjorde kommunen ett omtag i processen och beslöt att invänta resultaten från PARK LEK. Under det följande halvåret förde Kerstin Bergendahl djupgående samtal med ett sjuttiotal av de boende, oftast hemma hos dem. Hon talade också med polisen, lokala föreningar, fastighetsägare, politiker, tjänstemän, bibliotekspersonal och affärsidkare. Flera av samtalen dokumenterades som korta videofilmer. En effekt är att nya nätverk och former av samverkan mellan människor, grupper och föreningar har uppstått.

Workshop kring modell

Våren 2012 bjöds tidigare deltagare in till två workshoppar i Hallonbergen och Ör, genomförda av Kerstin Bergendahl i samarbete med kommunen. Kring en modell diskuterades gemensamt och i grupper vad som borde lämnas orört och vad som kunde bebyggas. Varje grupp fick hjälp av en student från KTH, som översatte förslagen till planskisser. Modellen kompletterades löpande med förslag och en gemensam alternativ plan uppstod.

Källa: Statens konstråd: Konsten att gestalta offentliga miljöer

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen