På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I Östersund påverkar barn och ungdomar kommunens detaljplaner

Granskad: 
Tre barn undersöker en modell av en stadsdel
Foto: Thomas Larsson /Trafikverket

I Östersund deltar barn och ungdomar i den fysiska planeringen. Det ger nya idéer och annorlunda detaljplaner, samtidigt som barnen lär sig hur den kommunala demokratin fungerar, berättar Mona Modin Tjulin, Östersunds kommun.

I Östersund är det självklart bland politiker, pedagoger och planerare att barn och ungdomar bidrar med kompetens i detaljplanearbetet. Barn i förskoleåldern har ofta en annan syn på hur gångvägar och cykeltrafik ska utformas i deras bostadsområden. Det beror på att de känner sina områden väldigt väl och har ett annat perspektiv. De kan också tidigt peka på var de inte vill vara och leka.

En naturlig del i arbetet

Närbild på en kvinna med långt hår
Mona Modin Tjulin. Foto: Östersunds kommun

– Vi är övertygade om att barn och ungdomar tillför mer kompetens, samtidigt som de själva får kontakt med spännande yrken. I varje detaljplanebesked ingår i dag ett ställningstagande till om barn och ungdomar ska vara med och påverka detaljplaner, säger Mona Modin Tjulin, som var ordförande i Miljö- och samhällsnämnden när intervjun genomfördes.
I arbetet med detaljplaner har barnens uppgift varit att peka ut vilka områden som ska undantas från bebyggelse, vilka områden som är mindre värdefulla och vad som gör att barn trivs i ett nytt område.

Barnen har tittat på flygbilder, kartor och modeller för att redovisa sina synpunkter och var de vistas i området. Kommunen har samarbetat med barn i klass fyra och fem samt en femårsgrupp i förskolan.

Planerare och pedagoger

I skolan träffades pedagoger och planerare under en studiedag som innehöll information om planprocessen, kartor och modeller. Pedagogerna utformade den pedagogiska delen med uteaktiviteter, matematik och samhällskunskap. Sedan blev det studiebesök på stadsbyggnadskontoret för att barnen skulle se vilka kartor och dataprogram som planerarna använder när de ritar kartor. Andra fick titta på illustrationer av bostadsområden och diskutera vad som fanns på kartorna, till exempel höjder, gångvägar och garage.

Stort intresse för barnens förslag

Barnens förslag, tankar och idéer redovisades vid en särskild dag på skolan för drygt 60 politiker, tjänstemän och representanter från olika myndigheter. Kommunen har sammanställt barnens åsikter och kunskaper om området i en barnkonsekvensanalys. Det är ett underlag till detaljplanen som har bifogats samråds- och utställningshandlingarna.

Inga överklagade planer

– Det här leder på ungdomarnas språk fram till bra klätterträd, grillplatser och skogsområden, menar Mona Modin Tjulin. Eller uttryckt på ett annat sätt, ännu bättre detaljplaner. Det finns många engagerade planerare och lärare som är nyfikna på hur vi har arbetat. Vi har alla lärt oss efterhand, det tar lite tid men det är det värt. Ingen av våra detaljplaner har överklagats, det är också ett betyg.

Ta ungdomarna på allvar

– Om jag skulle ge några tips är det att ta dem på allvar – de kan! Fråga barnen och ni får bra svar! Och, det finns inga genvägar i det här arbetet heller!

Med fysisk planering i läroplanen som en del av samhällskunskap, bild och matematik kan vi på ett naturligt sätt prata om demokratiska värden. Det känns som att vi har kommit en bra bit på väg, säger Mona Modin Tjulin.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen