Helsingborg "Dialog 3.0"

Drottninghög är ett miljonprogramsområde där Helsingborgs stad och AB Helsingborgshem driver projektet "DrottningH" för att lyfta området genom renovering, förtätning och nybyggnation.

För att ge de boende möjlighet att påverka och komma med idéer finns delprojektet "Dialog 3.0".

Syftet är också att göra människor medvetna om de kvaliteter och den potential som området har. Fokus ska ligga på områdets ungdomar. Dialogen är även ett sätt att ta vara på de boendes engagemang och kunskap. I projektet arbetar en kommunikatör och en planarkitekt.

Målen med Dialog 3.0 är att:

  • Involvera barn och ungdomar i stadsutvecklingen
  • Samla in, tydliggöra och visualisera gemensamma förväntningar, förhoppningar, förslag och drömmar för Drottninghög
  • Förmedla olika visioner för Drottninghög
  • Bygga upp kunskap
  • Vara ett dialogstöd för andra delprojekt

Källa: Helsingborgs stad

Helsingborgs projekt "Dialog 3.0" startade som en fortsättning på de tidigare dialogprojekten Arkitekter i skolan och Mina kvarter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej