På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cultural planning på Tjörn

Granskad: 

År 2009 tog kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutet att arbeta med Cultural Planning som metod i samhällsutvecklingen. Kommunen har sedan dess använt metoden i arbetet med Översiktsplan 2013 och i flera detaljplaner och projekt.

Det har skett i ett nära samarbete mellan förvaltningarna och de kommunala bolagen.

Kommunens ambition har varit att skapa en plats där fler vill leva, bo och verka på året om. Det ska åstadkommas genom att inkludera medborgarna i samhällsplaneringen; tillsammans kartlägga och utveckla de kulturella resurser som finns och bemöta de brister som identifieras.

Utgångspunkt för metoden är att ställa följande frågor:

  • Vilka utmaningar står vi inför?
  • Vilka kvaliteter och kulturella resurser finns?
  • Vad är utmärkande för platsen?
  • Finns det resurser vi inte känner till?

Syftet är att stärka platsens identitet, eller med ett annat uttryck, "fånga platsens själ", för att skapa ett mer attraktivt samhälle.

Enkät om Tjörns själ och sitt eget vykort av Tjörn

Inför att samrådshandlingar skulle tas fram gick man ut med en enkät om "Tjörns själ" och bjöd även in Tjörnborna att göra sitt vykort av Tjörn. Frågor ur enkäten var utgångspunkt för tre dialogmöten, arrangerade som del av samrådet.

En öppen inbjudan gick ut på lappar i matbutiker och till alla föreningar. Workshoppar genomfördes med skolan och en ungdomsgrupp. Eleverna i skolan fick i hemuppgift att rita sitt vykort av Tjörn. De fick också med sig enkäten om Tjörns själ hem. På så sätt nåddes även barnens föräldrar.

Resultaten från dialogen syns i mål och strategier i ÖP

Dialogen har skapat goda förutsättningar för kommunen att genomföra ett utvecklingsarbete, grundat på medborgarnas uppfattningar av kommunen idag och för framtiden. De synpunkter som kommit fram kallas "medborgarnas strategier" och har legat till grund för en handlingsplan som tagits fram i samband Översiktsplan 2013.

Frågor som lyftes i dialogen på Tjörn
  • När du får besök, vad på Tjörn brukar du visa då?
  • Är du särskilt stolt över något på Tjörn, i så fall vad?
  • Vad tycker du kännetecknar Tjörns identitet allra mest?
  • Vad saknar du på Tjörn – övrig service?
  • Vad saknar du på Tjörn – verksamheter?
  • Hur tror/vill du att Tjörn ser ut år 2025?

Källa: "Tjörns själ"

Film: Cultural Planning på Tjörn

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen