Barn- och ungdomsparken i Aalborg

I Skelgerområdet i Aalborg har en barn- och ungdomspark etablerats. En idé som uppstod i samband med ett stadsförnyelseprojekt.

Det saknades mötesplatser för barnen i bostadsområdet. Intill området fanns kommunägd mark, som kommunen beslöt att omvandla till parkmark. Samtidigt ville man också från kommunens sida få barn och ungdomar mer intresserade av den demokratiska processen. 80 procent av de barn som bodde i området gick på närbelägna skolor och dessa tillfrågades om de ville vara med i projektet. Cirka 600 barn från klass 0 till 8 deltog. En landskapsarkitekt fanns som stöd i processen.

Projektet startades med en rundtur i området där parken skulle ligga. På rundturen fick barnen undervisning om djurlivet där.

Vid en gemensam samling med barnen och deras föräldrar och lärarna presenterades projektet, och för att få igång barnens fantasi visades ett bildspel med abstrakta bilder och musik.

Tre temaområden identifierades: Äventyr, natur och plats. Med utgångspunkt från dessa teman arbetade barnen med modeller, teckningar och dikter, som var tänkta som idéer till innehåll i parken. En ledstjärna var att eleverna skulle dela sina erfarenheter med andra klasskamrater, men också visa respekt för var de andra hade gjort.

Ett barnråd fick välja ut de bästa idéerna

Ett barnråd inrättades med rollen som "byggherrar" för parken. Det var barnrådet som fick uppgiften att välja ut de bästa idéerna och följa hela processen till färdig park genom möten med kommunens planerare och arkitekter.

Källa: Velfærdsministeriet: Børn og Byudvikling – en eksempelsamling om inddragelse af børn i byfornyelsen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej