På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Medborgardialog

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Här kan du ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Medborgardialog vid fysisk planering

Vägledningen riktar sig till dig som är politiker eller tjänsteman med ansvar för översiktlig planering, detaljplaner eller riktlinjer för bostadsförsörjningen. Materialet är också intressant för dig som bor eller verkar i kommunen och som vill vara med och påverka den fysiska planeringen.

Läs mer om hur medborgardialog kan användas som verktyg för att arbeta med hållbar utveckling i Boverkets vägledning "Hållbar utveckling i översiktsplaneringen ".

Vad är medborgardialog?

Vad menas med medborgardialog och vad är skillnaden mellan information och dialog? Här diskuterar vi begrepp som inflytande, delaktighet och medbestämmande och förklarar vilka definitioner och avgränsningar som görs i vägledningen.

Varför satsa på utökad medborgardialog?

Medborgardialogen ska ge ökat medborgarinflytande och därmed främja en ökad hänsyn till den lokala miljön. Dialogen blir ett viktigt komplement till den representativa demokratin. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter kan bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Vad behöver du i din roll tänka på?

Personer som tittar på en ritning. Foto.

Här får du råd och tips och översiktlig information om vad som gäller för just dig, utifrån din roll i den fysiska planeringen och i dialogen om den.

Steg i dialogprocessen

Illustration med texten "process".

Här går vi igenom en tänkbar process för medborgardialog i samband med fysisk planering. Du får råd och tips om vad man bör tänka på i olika skeden.

Metoder och kanaler

Illustration på ikoner av människor.

Här får du konkreta tips på metoder som kan vara lämpliga och hur man når ut till medborgarna.

Hur har andra gjort?

Barn pysslar med limpistol. Foto.

Det finns en hel del erfarenheter av att använda medborgardialog i den fysiska planeringen. Här finns exempel på hur olika kommuner har valt att göra.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej