På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och bostadspolitiken

Granskad: 

Boverket har regeringens uppdrag att följa hur EU:s regelverk påverkar bostadsfrågor. Boverket gör årliga rapporteringar och har ett nätverk tillsammans med övriga nordiska länder, med återkommande seminarier.

Bostadspolitiken är formellt inte någon fråga för EU utan ska skötas av varje enskild medlemsstat. Ändå påverkar en hel del av det som sker inom EU-samarbetet förutsättningarna för bostadspolitiken på nationell nivå. Vi i Sverige kan till exempel inte utan vidare ge statligt stöd till bostadsbyggande. Samarbetet har även en harmoniserande verkan när medlemsstaterna och EU-institutionerna utbyter kunskap och erfarenheter i frågor som har koppling till boendet.

Årliga rapporter

Boverket följer, på regeringens uppdrag, utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Boverket följer utvecklingen när det gäller bostadspolitiskt relevanta rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden och utspel på EU-nivå. Inom ramen för uppdraget görs årliga sammanställningar som syftar till en orientering och översikt över utvecklingen inom politikområden som kan vara intressanta att följa ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

Ekonomisk och social kris

På senare år har Boverket bland annat uppmärksammat att den ekonomiska krisen har resulterat i att bostadsfrågor har fått en mer framskjuten plats i EU-samarbetet. Utvecklingen på bostadsmarknaden är av central betydelse när riskerna för framtida kriser ska stävjas, och de sociala konsekvenserna av krisen behöver hanteras. Hemlöshet och romers boendesituation är exempel på bostadsfrågor som uppmärksammas på EU-nivå.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen