Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen 2021

Granskad:

Boverket har under 2021 haft ett regeringsuppdrag att verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö. Uppdraget, med fokus på lösningar, redovisades i december 2021. 

Utveckla digitala arbetssätt som förenklar

Boverket vill göra det möjligt att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Genom en effektiv samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. I det nya uppdraget får vi möjlighet att fortsätta att utveckla digitala arbetssätt som gör det enklare för medborgare, handläggare på kommunen, aktörer inom byggsektorn och beslutsfattare.

Om uppdraget 2021

Boverket ska bland annat

  • föreslå tekniska lösningar som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess
  • påbörja utveckling av lösningar som till exempel en ändamålskatalog där byggnadsverks och dess egenskaper enhetligt beskrivs och klassificeras och ett application programming interface (API) för behörighetsregistret
  • bedöma vilka hinder som finns för att den beslutade och juridiskt bindande detaljplanen ska vara digital
  • bedöma förutsättningarna för att ersätta äldre detaljplaner med digitala original, bland annat hur arbetet ska finansieras, den förväntade nyttan och hur de planer som inte är lämpliga att ersätta bör hanteras
  • föreslå hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital miljö
  • föreslå hur digitala planer kan arkiveras på ett beständigt sätt med bibehållen digital funktionalitet
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

I samverkan med andra

Boverket driver utvecklingsarbetet i nära samverkan med Lantmäteriet och andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Vi kommer också föra dialog och hämta in synpunkter från länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner samt från kommuner, regioner och näringslivet. I den del av uppdraget som handlar om arkivering samverkar vi med Lantmäteriet och Riksarkivet.

Så här kan du följa arbetet i uppdraget

Vill du följa arbetet i uppdraget och ta del av information och löpande uppdateringar om regler, nya tjänster, webbseminarier och annat som rör Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen? Följ oss på Linkedin ”Digitalisering för planering, byggande och boende”. Där vill vi både informera och föra en dialog. Dina synpunkter är viktiga.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen