Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samarbeten inom digitalisering

Granskad:

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Om samverkan med DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

 

Sveriges digitala infrastruktur, Ena (på DIGG:s webbplats)

Lantmäteriet

Om samverkan med Lantmäteriet

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader.

 

Om samverkan med Lantmäteriet (på Boverkets webbplats)

SKR – Sveriges kommuner och regioner

Om samverkan med SKR

Organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöttar kommunerna och regionerna genom att aktivt samverka med bland annat Boverket inom vägledning och kompetensinsatser.

Boverket och andra myndigheter samarbetar med SKR för att få en bra dialog med landets alla kommuner och regioner om hur regelverk och nationella tjänster kan skapa nyttor och önskade effekter vid digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

 

Digital samhällsbyggnadsprocess (på SKR:s webbplats)

BIM Alliance

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. 

 

Bim Alliance webbplats

eSaM

Om eSaM

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och SKR. eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Boverket är medlem i eSam.

 

eSaM:s webbplats

Geodatasamordning (Geodatarådet)

Om Geodatasamordning (Geodatarådet)

Geodata är information som har en geografisk anknytning. Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. Boverket är medlem i Geodatarådet.

Den nationella Geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området.

 

Om Geodata (på Lantmäteriets webbplats)

Geoforum

Om Geoforum

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform med drygt 200 medlemmar inom geodataområdet. Föreningen arbetar för att långsiktigt främja ett hållbart samhälle med hjälp av geodata och datadriven utveckling. Boverket är medlem i föreningen.

 

Geoforums webbplats
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen