På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samarbeten inom digitalisering

Granskad:

Lantmäteriet

Om samverkan med Lantmäteriet

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader.

 

Om samverkan med Lantmäteriet på Boverkets webbplats

BIM Alliance

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Boverket är medlem i BIM Alliance.

Om Bim Alliance på Bim Alliance webbplats

Blue Science Park

Om Blue Science Park

Blue Science Park, BSP, i Karlskrona erbjuder ett lokalt och nationellt nätverk inom digital samhällsbyggnad. Boverket och BSP samarbetar inom kompetensutveckling för myndighetens personal och verksamhetsutveckling för digitala tjänster inom samhällsbyggnad.

 

Om Blue Science Park på Blue Science Park:s webbplats

DiSa

Om DiSa

DiSa-projektet pågår 2018-2020 och innefattar flera olika områden, som exempelvis digitala detaljplaner, 3D-modeller, fastighetsgränser och e-arkivering. Projektet genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1. Boverket följer projektet och hjälper bland annat till i diskussionerna om tolkning av äldre planer.

 

Om DiSa på Region Gotlands webbplats

eSaM

Om eSaM

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och SKR. eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Boverket är medlem i ESam.

 

Om eSaM på eSaM:s webbplats

Geodatasamordning (Geodatarådet)

Om Geodatasamordning (Geodatarådet)

Geodata är information som har en geografisk anknytning. Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. Boverket är medlem i Geodatarådet.

Den nationella Geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området.

Om Geodata på Lantmäteriets webbplats

Geoforum

Om Geoforum

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform med drygt 200 medlemmar inom geodataområdet. Föreningen arbetar för att långsiktigt främja ett hållbart samhälle med hjälp av geodata och datadriven utveckling. Boverket är medlem i föreningen.

Om Geoforum på Geoforums webbplats
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen